Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kredītiestādes darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā The Project of Perfection of a Credit Institution Performance Efficiency
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Recenzents ”Zenner BV” tirdzniecības pārstāvis P.Lindemanis
Anotācija Diplomprojekta autore: Madara Marovska Diplomprojekta vadītājs: Ilona Ezera, Mg. oec., pr.doc. Diplomprojekta tēma: Kredītiestādes efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 40 att., 23 tab., darbam pievienoti 8 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie avoti: bibliogrāfija 25 avoti no tiem: latviešu valodā 25. Diplomprojekta galvenie rezultāti: diplomdarbā tika izpētīta un izanalizēta kredītiestādes darbība, tās organizatoriskā struktūra, iekšējo un ārējo vidi ietekmējošie faktori, izanalizēti finanšu dati vairāku gadu periodā un izstrādāti trīs priekšlikumi kredītiestādes efektivitātes paaugstināšanai. Kā arī tika izstrādāta tehnoloģiskā daļa peļņas prognozēšanai un izpētīta darba un dabas aizsardzība uzņēmumā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Marovska, M. Kredītiestādes efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomdarbs / Vadītājs Ezera I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 80 lpp.
Atslēgas vārdi Kredītiestādes efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project of Perfection of a Credit Institution Performance Efficiency
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 20:56:39