Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību”
Nosaukums angļu valodā „ Impact of foreign direct investments on the economic development of Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. I.Dovladbekova
Recenzents Mg.oec. K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba autore ir Gunta Rimicāne un bakalaura darba zinātniskā vadītājā ir Dr. oec., asoc. prof. Inna Dovladbekova. Bakalaura darba temats ir ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību. Darba apjoms ir 60 lpp. Darbā ir iekļautas 5 tabulas un 9 attēli, kā arī izmantoti 42 literatūras avoti. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta investīciju būtība un iedalījumus, ārvalstu tiešo investīciju raksturs un ietekme uz ekonomikas attīstību, kā arī investīciju vide un faktori, kas piesaista ārvalstu tiešās investīcijas. Analītiskajā tika izpētīts ārvalstu tiešo investīciju apjoms, nozaru un valsts struktūra, kā arī to investīciju pārmaiņas un arī investīciju vide un loma Latvijas ekonomikā. Datu analīzes veikšanai tika izmantoti dati no 2008.gada līdz 2012.gadam. Tika aprakstīta ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību, kā arī piedāvāti dažādi investīciju veicināšanas pasākumi, un nosauktas Latvijas ārvalstu tiešo investīciju mērķa valstis un nozares Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz Latvijas valsts ekonomiku, kā arī veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Darbā tika izpētīta investīciju būtība un veidi, veikta analīze par ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz ekonomiku, noteiktas investīciju vides pozitīvās un negatīvās puses, izanalizēti ārvalstu tiešo investīciju apjoma, nozaru un valsts struktūras, investīciju pārmaiņu dati no 2008.gada līdz 2012.gadam, izpētīta Latvijas investīciju vide, kā arī veikta analīze par ārvalstu tiešo investīciju ieplūdumu Latvijā un to ietekmi uz Latvijas ekonomisko attīstību un aprakstīti ārvalstu tiešo investīciju veicinošie pasākumi Latvijā. Ārvalstu tiešās investīcijas rada jaunas darba vietas, ievieš jaunas tehnoloģijas, palielina eksporta apjomu, samazina maksājumu bilances tekošā konta deficītu, kā arī palielina iekšzemes kopprodukta apjomu. Lai piesaistītu ārvalstu tiešās investīcijas ir jāuzlabo, galvenokārt, tādi investīciju vides faktori kā ekonomiskā situācija, nodokļu politika, likumdošana, darbaspēka kvalifikācija un energoresursu infrastruktūra. Darbā tika izmantota monogrāfiskā metode, statistiskā datu analīzes metode un grafiskā metode.
Atslēgas vārdi Ārvalstu tiešās investīcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Foreign direct investment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 09:04:01