Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Medicīnisko gāzu apgādes sistēma
Nosaukums angļu valodā Medical Gas Pipeline System
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Uldis Jaspers
Recenzents Profesors Genādijs Sagalovičs
Anotācija Darba mērķis ir uzprojektēt medicīnisko gāzu centralizētas apgādes sistēmu. Mērķa sasniegšanai tika atrisināti sekojošie uzdevumi: veikts literatūras pārskats, noteikti gāzu patērētāju veidi un daudzums, noteiktas prognozējamas gāzu plūsmas, noteikti medicīnisko gāzu avotu izmēri, veikts avotu variantu apskats un izvēle, veikti avotu sistēmu izmaksu aprēķini, veikts sistēmu aprīkojuma izvietojuma plānojums, apskatīti risku un drošības jautājumi, veikta cauruļvadu sistēmas projektēšana un izdarīti secinājumi par darba rezultātiem. Darba saturs atbilst darba uzdevumiem, kopumā veidojot 8 pamata sadaļas: ievada sadaļa - 2 lpp., tehniskais uzdevums - 2 lpp., patērētāju un plūsmu noteikšanai veltīta sadaļa - 20 lpp., medicīnisko gāzu avotiem veltīta sadaļa - 26 lpp., cauruļvadu plānojumam veltīta sadaļa - 7 lpp., ieliktņa izgatavošanas tehnoloģijai veltīta sadaļa - 15 lpp., riskiem un drošības jautājumiem veltīta sadaļa - 4 lpp. un secinājumiem ir veltīts 1 lpp. Papildus pielikumiem ir veltītas 21 lpp., kuros ir ietverts: rekomendācijas terminālu daudzumam, vēsturiskie patēriņa dati, no ražotājiem saņemtie slimnīcu references dati un sistēmu piedāvājumu piemēri. Darbā ir 110 lpp., 38 tabulas, 27 formulas, izmantoti 23 informatīvie avoti. Grafisko daļu veido 8.5 A1 rasējumi.
Atslēgas vārdi medicīniskas gāzes, gāzu apgāde, cauruļvadu sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā medical gas, gas supply, pipeline system
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 12:14:03