Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „AS „UNIBROKKER” mārketinga darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving marketing activities in jsc „UNIBROKKER””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Barisa I. (2013.) AS UNIBROKKER mārketinga darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 71 lpp., 21 att., 18 tab., bibliogrāfija 33 nosaukumi latviešu valodā, 2 nosaukumi krievu valodā. Diplomprojekts sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt mārketinga darbības pilnveidošanas projektu, kas palīdzēs sasniegt sabiedrības izvīrzītos mērķus. Pirmajā daļa tiek veikta uzņēmuma analīze: sniegta vispārēja informācija par komercsabiedrību, analizēta iekšējā un ārējā uzņēmuma vide, aprēķināti finansiālie rādītāji un veikta SVID analīze. Otrajā diplomprojekta daļā tiek veikts plānoto projektu aprēķins. Ir izstrādāts klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidošanas projekts, izplānotas sabiedrības mārketinga aktivitātes, kas palīdzēs piesaistīt jaunus klientus un izstrādāts klientu noturēšanas projekts, kā arī apkopotas kopējās projektu izmaksas. Trešajā daļā tiek noskaidroti, kas ir uzņēmuma mērķa klienti un apskatītas sabiedrības klientu datu bāzes un kontaktinformācijas lauki. Ceturtajā daļā tiek izvērtēti darba drošības riski un izstrādāts darba aizsardzības plāns. Piektajā darba daļā tiek apkopotas diplomdarbā izmantotās tabulas, attēli un grafiki. Nozīmīgākie secinājumi ir sekojošie sabiedrības plusi ir biroja atrašānās vieta, darbinieku lielā darba pieredze un pārdošana internetā, bet ir nepietiekamas mārketinga aktivitātes un nav izveidota mājaslapa. Nozīmīgākie priekšlikumi ir jāpaplašina mārketinga aktivitātes, jāizveido mājaslapa un jāievieš CRM sistēma. Tas viss palīdzēs atrast jaunus un noturēt jau esošos klientus.
Atslēgas vārdi Mārketings, projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, project
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 12:38:55