Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Vara kabeļu drošības novērtējums
Nosaukums angļu valodā Copper Cables Safety Evaluation
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs J.Poriņš; konsult. A.Supe
Recenzents O.Ozoliņš
Anotācija Bakalaura darbā tiek sniegts vara kabeļu drošības jēdziena un ar to saistīto terminu definīcija un skaidrojums. Aprakstīti parametri, ar kuru palīdzību iespējams skaitliski novērtēt drošību. Tiek atklāts, kāda ir standartu saistība ar drošības līmeņa izmaiņām. Pamatojoties uz to, ka bojājumi pazemina drošību, tiek veidots vara kabeļu bojājumu cēloņu iedalījums, parādīti kādas sekas tie izraisa un kā katrs no tiem ietekmē kopējo sistēmas drošumu. Darba pētnieciskās daļas ietvaros tiek analizēta SIA Lattelecom vara kabeļu bojājumu statistika. Tiek veikta grafiska datu analīze un, kombinējot statistikas datus ar publiski pieejamiem pakalpojumu kvalitātes novērtējumu datiem, tiek aprēķināti un novērtēti drošuma parametri, tādejādi sniedzot drošības novērtējumu SIA Lattelecom vara kabeļu līniju tīklā. Darba noslēgumā tiek apskatīti kabeļu aizsardzības risinājumi, ar kuru palīdzību drošību var paaugstināt. Darbs sastāv no 61 lappuses, tajā iekļauti 22 attēli, 8 tabulas un 1 pielikums. Darba tapšanā izmantoti 37 literārie avoti.
Atslēgas vārdi Vara kabeļi drošības novērtējums drošums uzticamība bezatteikums kvalitāte bojājums atteikums
Atslēgas vārdi angļu valodā Copper cables safety evaluation estimation reliability non-refusal quality faults
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 13:27:19