Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Dubultā pielietojuma un stratēģiskās nozīmes preču aprites izvērtējums Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Dual Use and Strategic Goods Movement in Latvia”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Svīķe, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas Ierobežojumu un aizliegumu uzraudzības nodaļas vadītā
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Stratēģiskās nozīmes dubultā pielietojuma preču aprites izvērtējums Latvijā. Diplomdarbu izstrādāja RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu administrēšanas 4.kursa studente Līga Švarce. Pieaugot starptautiskās tirdzniecības apjomiem un starptautiskā terorisma draudiem, pieaug arī muitas dienestu un kompetento iestāžu darba apjomi, kas nodrošina stratēģiskās nozīmes preču licenču izdošanu, kontroli. Īpašie muitas kontroles netarifu pasākumi ļauj pārraudzīt darbības ar izsniegtajām atļaujām darbībām ar stratēģiskās nozīmes precēm. Darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai, ir noteikti šādi uzdevumi: 1. Jāapkopo pieejamā informācija literatūras avotos un jāpārbauda tās aktualitāte, jāsazinās ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm, lai iegūtu datus izvērtēšanai; 2. Jāapkopo informācija vienuviet un jāpapildina ar aktuālajām redakcijām; 3. Jāveic datu atlase, grupēšana, nepieciešamie aprēķini; 4. Jāveic Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Stratēģiskās nozīmes preču kontroles komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, kā arī Eiropas Savienības ziņojumos esošo datu analīze, jāsniedz redzējums par apkopoto informāciju; 5. Jāanalizē Valsts policijas dati par pārkāpumiem, kas saistīti ar stratēģiskās nozīmes preču aprites pārkāpumiem; 6. Jāizdara secinājumi un jāsniedz priekšlikumi. Diplomdarba pētāmais objekts ir stratēģiskās nozīmes preces un pētāmais priekšmets - stratēģiskas nozīmes preču aprite, kas ir stratēģiskas nozīmes preču pārvietošana starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un pārējām, eksports, imports, tranzīts. Diplomdarba praktiskā vērtība ietverta tajā, ka vienuviet apkopotas novitātes Latvijā stratēģiskās nozīmes preču apritē, izvērtēta situācija un apkopota jaunākā informācija, regulu aktuālās redakcijas, izvērtēti pēdējo gadu ES ziņojumi, apkopoti VID Muitas Pārvades dati par muitas procedūrām ar SNP un LR Ārlietu ministrijas kompetentās iestādes dati. Darbs sastāv no 3 daļām un to 11 nodaļām, kopā sastādot 64 lappuses, kuras ietver sevī 13 tabulas un 8 attēlus, tāpat darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomdarba pirmajā daļā tiek noskaidrota muitas loma stratēģiskās nozīmes preču apritē, pētāmā objekta raksturojums, kodifikācija un kategoriju raksturojums. Otrā daļa sastāv no normatīvajiem regulējumiem -starptautiskajiem eksporta kontroles režīmiem, starptautiskajiem līgumiem, kā arī nacionālās likumdošanas bāzes -, muitas kontroles īpatnībām valstu izvērtēšanas kritērijiem, lai tās komersanti varētu saņemt atļauju veikt muitas procedūras. Trešajā daļā tiek pētīti pieejamie dati situācijas analīzei.
Atslēgas vārdi stratēģiskās nozīmes preces aprite izvērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā goods of Strategic Significance analysis of circulation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 13:45:05