Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for improving the company’s profit”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Anotācija Zane Puntūze - Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Diplomdarba mērķis: izvērtēt uzņēmuma SIA A Express peļņas palielināšanas iespējas. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem; kopā ir 71 lapa, 7 pielikumi, 32 tabulas un 38 attēli, izmantotas 8 formulas; izstrādājot darbu tiek izmantoti 26 literatūras avoti. Analītiskajā daļā tiek raksturota SIA A Express saimnieciskā darbība, finansiālais stāvoklis, izmantojot uzņēmuma datus no 2009.gada līdz 2012.gadam. Tiek izvirzītas uzņēmuma problēmas un priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izvirzītas uzņēmuma SIA A Express galvenās problēmas un tiek piedāvāti risinājumi: pilnveidot uzņēmuma autoparku ar mērķi paaugstināt sniegto pakalpojumu skaitu un efektivitāti; samazināt uzņēmuma izmaksas; sniegt ekspedīcijas pakalpojumus, lai palielinātu uzņēmuma apgrozījumu un peļņu. Tehnoloģiskā daļā tiek aplūkotas uzņēmuma iespējas veikt autopārvadājumu plānošanas optimizāciju. Darba aizsardzības daļā tiek analizēti darba drošības riski un to samazināšanas pasākumi, ka arī rēķināti nepieciešami līdzekļi, lai īstenotu uzņēmuma darba aizsardzības pasākumu plānu. Grafiskā daļā ir iekļautas 2 tabulas, 5 attēli un 9 grafiki, kas atspoguļo darba gaitā iegūtos rezultātus. Darbā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi SIA A Express peļņas palielināšanai. Diplomprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, grāmatām, publikācijām periodiskajos izdevumos, interneta resursiem un SIA A Express 2009.gada - 2012. gada Gada pārskatiem.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma peļņas palielināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Company profit improvement project
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 08:57:23