Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma „Buto Uacht” saimnieciskās darbības pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā „Improvement of business performance of the company „Buto Uacht””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Anotācija Bakalaura darba autore: Irina Milošiča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec, doc. (prakt.) Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Uzņēmuma „Buto Yacht” saimnieciskās darbības pilnveidošana” Bakalaura darba apjoms: 58 lappuses, 22 tabulas, 22 attēli, 26 formulas, 7 pielikumi. Darba analītiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 4 apakšnodaļām, bakalaura darba aprēķinu daļa - no 1 nodaļas un 3 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārējā ekonomiskā literatūra, statistiskie dati, mācību līdzekļi, likumi un dažādi elektroniskie resursi, uzņēmuma gada pārskati un uzņēmuma iekšēja informācija – kopā 22 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: pirmajā nodaļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti – tās principi, metodes un paņēmieni, kā arī uzņēmuma bezzaudejuma punkta aprēķināšana un cenas noteikšanas metodes. Otrajā nodaļā apkopota informācija par uzņēmumu „Buto Yacht”, tiek analizēti un novērtēti finanšu pārskati un izvirzīti priekšlikumi saimnieciskās darbības uzlabošanai.
Atslēgas vārdi "Uzņēmuma "Buto Yacht" saimnieciskās darbības pilnveidošana"
Atslēgas vārdi angļu valodā „Improvement of business performance of the company „Buto Yacht””
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 15:19:04