Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mehatronika
Nosaukums Olu bretu pakošanas līnija
Nosaukums angļu valodā Egg containers packing line
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs N.Mozga
Recenzents M.Irbe
Anotācija Darba mērķis - olu bretu pakošanas līniju izstrādāšana un integrēšana jau esošā automatizētā sistēmā. Darbs sastāv no aprēķinu paskaidrojošās daļas, grafiskās daļas un pielikumiem. Aprēķinu paskaidrojošajā daļā tiek analizēti olu bretu pakošanas līnijas iespējamie konstrukcijas varianti. Aprēķinu un analīzes ceļā tiek pamatota galveno pakošanas līnijā ietilpstošo mezglu izvēle. Automatizācijas uzdevums tiek risināts izvēloties nepieciešamos elektriskos un vadības komponentus, kā arī sastādot vadības algoritmu. Darbs satur ekonomisko pamatojumu, darba aizsardzības plānu un risinājuma vides atbilstības apskatu Grafiskajā daļā ir iekļauti iekārtas kopskata rasējums un atsevišķu konstrukcijas mezglu kopsalikuma rasējumi, kā arī pneimatiskās, kinemātiskās, elektriskās shēmas un vadības algoritmu blokshēmas Pielikumā tiek iekļauta galveno konstrukcijas mezglu specifikācijas. Darba rezultāts ir izstrādātā automātiskā olu bretu pakošanas līnija Bakalaura darbs satur 37 attēlu un 6 tabulas un 12 rasējumi. Bakalaura darba apjoms kopā ar pielikumu ir 74 lappuses, izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi INDUSTRIĀLS ROBOTS, PAKOŠANAS LĪNIJA, OLU BRETE
Atslēgas vārdi angļu valodā INDUSTRIAL ROBOT, PACKING LINE, EGG CONTAINERS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 11:31:19