Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas ekonomiskais pamatojums Valmierā
Nosaukums angļu valodā Residential building management economic fesibility in Valmiera
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.ing. Oskars Caune
Recenzents Mg.ing. Armands Auziņš
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Dzīvojamo māju pārvaldīšanas ekonomiskais pamatojums Valmierā.Diplomprojekta izstrādē, ir izmantotas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai analizētu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas esošās situācijas aktuālās problēmas un risinājumus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā. Darbā tiek apskatītas dzīvojamo māju pārvaldīšanas formas Valmieras pilsētā, kur tiek apskatīts vislielākais dzīvojamo māju segments daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī pārvaldīšanas formu ekonomiskie rādītāji un to atbilstība aktuālai informācijai.Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: Analītiskā daļa, kur tiek aplūkoti dzīvojamo māju pārvaldīšanas teorētiskie aspekti, kā arī juridiskie aspekti ko nosaka Latvijas Republikas likumdošana; Projekta aprēķinu daļa, kur tiek analizēti dzīvojamo māju pārvaldīšanas veidi Valmierā un parādīta izmaksu veidošanās pārvaldīšanas procesā; Tehnoloģiskā daļa, kur tiek salīdzināti dzīvojamo māju pārvaldīšanas veidu izdevīgums Valmieras pilsētā; Darba un dabas aizsardzības daļa, kur tiek aprakstīta darba vide un vides aizsardzība pārvaldīšanas procesā. Darba izstrādē tiek izmantota aktuālā Latvijas Republikas likumdošana, virkne Ministru kabineta noteikumi, Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi, profesionālā literatūra, kā arī elektroniskie resursi. Darba rezultātā tiek izdarīti secinājumi par esošo pārvaldīšanas situāciju Valmieras pilsētā un sniegti priekšlikumi efektīvākai dzīvojamo māju pārvaldīšanai. No darba rezultātiem var secināt, ka izdevīgākais variants izvēloties pārvaldīšanas formu ir pārvaldīt savu māju pašiem dzīvokļu īpašniekiem, balstoties uz aktuālo likumdošanu pārvaldīšanas procesos.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas ekonomiskais pamatojums Valmierā
Atslēgas vārdi angļu valodā Residential building management economic fesibility in Valmiera
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 12:52:09