Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Viesnīcas servisa uzlabošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Hotel service improvement project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Dr.oec.,doc. I.Andersone
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats ir „Viesnīcas servisa uzlabošanas projekts”. Darbs ir izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā studiju nozarē „Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā. Darbs sastāv no piecām daļām - analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma darbība, tā piedāvātie pakalpojumi, kā arī veikta uzņēmuma darbības rezultātu analīze trīs gadu periodā. Balstoties uz izstrādāto uzņēmuma SVID analīzi, tiek izvirzīti trīs priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāts četru biznesa klases numuru izveidošanas projekts, banketu zāles un lielās konferenču zāles izveidošanas projekts. Kā arī tiek izstrādāts pārdošanas veicināšanas pasākumu plāns gadam, kas sevī ietver lojalitātes programmas pilnveidošanu un uzņēmuma atpazīstamības veicināšanu ar reklāmas palīdzību. Realizējot šos projektus, uzņēmums varētu veicināt uzņēmuma konkurētspēju un uzlabot ekonomiskos rādītājus. Tehnoloģiskajā daļā tiek atspoguļota viesnīcas lojālo klientu datu bāzes un reģistrēto rezervāciju datu bāzes izveidošana programmā Microsoft Access 2007. Darba un dabas aizsardzības daļā, novērtējot uzņēmuma darba vidi un nosakot tās riska līmeņus, tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns gadam, kas varētu uzlabot darba aizsardzību un drošību uzņēmumā. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir apkoptas diplomprojektā izstrādātās tabulas, attēli, grafiki un diagrammas. Diplomprojekts apjoms ir 78 lapas, kas ietver 55 tabulas, 36 attēlus, 14 formulas, 27 literatūras avotus un 5 pielikums.
Atslēgas vārdi Viesnīca
Atslēgas vārdi angļu valodā Hotel
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2013 06:43:12