Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izmaksu analīze”
Nosaukums angļu valodā "Cost Analysis of Road Everyday Maintenance Works”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs inž. I. Munkens
Recenzents
Anotācija Maģistra darba mērķis bija izstrādāt priekšlikumus valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu un to izmaksu plānošanas metodes pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai tika apskatītas Latvijā spēkā esošās prasības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, izklāstītas un analizētas valsts un pašvaldību ceļiem praksē pielietotās aprēķina metodes ikdienas uzturēšanas darbu un to izmaksu plānošanai un sniegts ieskats ārvalstu plānošanas metodēs. Praktiskajā daļā diviem valsts autoceļiem tika veikta ikdienas uzturēšanas darbu apjoma noteikšana un veikts darbu izmaksu aprēķins. Pēc iegūto rezultātu salīdzinājuma ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” datiem, tika izdarīti secinājumi un sniegtas rekomendācijas VAS „Latvijas Valsts ceļi” pielietotās metodes pilnveidošanai. Analītiskā pētījuma rezultāti sastāv no ieteikumiem un jaunizveidotiem koeficientiem, kuru ieviešana optimizētu pašreizējo valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu un to izmaksu plānošanas metodi un pie finansējuma sadalīšanas ievērtētu ne tikai satiksmes intensitātes, bet arī ceļa seguma kvalitāti un tehnisko aprīkojumu, tādējādi sniedzot objektīvāku finansējuma sadalījumu valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai. Darba kopējais apjoms ir 9 nodaļas (111 lapaspuses), tai skaitā 18 tabulas un 10 attēli. Darba tapšanā izmantoti 25 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi, izmaksu plānošanas metodes pilnveidošana, finansējuma sadale
Atslēgas vārdi angļu valodā Road everyday maintenance works, cost planning method optimation, distribution of finance
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 17:05:30