Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving the business performance of a catering business "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Darba nosaukums Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbības pillveidošana, jauna produkta ieviešana. Darba apjoms ir 80. lpp, tas sastāv no 5 nodaļām, kas sīkāk sadalītas vairākās apakšnodaļās. Darbā ir ietvertas 9 tabulas un 19 attēli. Pirmajā nodaļā tiek raksturota uzņēmuma darbība, analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji, kā arī raksturotas izvirzītās problēmas. Otrajā nodaļā ir aprakstīta jaunā produkta izstrāde, rādītāji, attīstība, izstrādāta personāla motivācijas sistēmas izveide un veikta mārketinga kompleksa pilnveide. Trešajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma mājas lapas pilnveidošana, paplašināšana, jauna dizaina izveidošana, modernizēšana, aprēķinātas šī pasākuma izmaksas - sastādīta tāme. Ceturtā nodaļa atspoguļo darba un dabas aizsardzības uzņēmumā, tiek sastādīta Somijas 5 baļļu matrica, ar ko tiek novērtēti galvenie riski, tiek veikta darbinieku aptauja, izskatīti profesiju pārstāvju riski. Piektajā nodaļā tiek attēlota informācija tabulās, grafikos un diagrammās. Darba nobeigumā autore izdara secinājumus, kas gūti darba izstrādes gaitā, atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Tā kā restorāns ir reāli eksistējošs, ir, tad diplomdarbs ir izmantojams praktiski, lai uzņēmums varētu attīstīt šo pakalpojumu un no tā gūt peļņu. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti, tajā skaitā interneta avoti.
Atslēgas vārdi Darbības pilnveidošana, restorāns.
Atslēgas vārdi angļu valodā Perfomance of a catering business,restaurant.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 08:56:40