Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Pensiju fondu stabilitātes nodrošināšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring pension fund stability in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Viena no sfērām, kas, cilvēkiem, kuri šobrīd uzsāk darba gaitas, šķiet mazsvarīga, taču būs ārkārtīgi nozīmīga nākotnē, ir pensiju sistēma. Finanšu un ekonomikas krīze atklājusi demogrāfiskās novecošanās tendences spēcīgo ietekmi, kas liek aizdomāties par pensiju sistēmas stabilitāti. Miljoniem eiropiešu ikdiena ir pilnīgi atkarīgi tikai no pensijām, tādējādi gan sabiedrības ideoloģijā, gan finanšu sistēmā pensiju fondi ir būtiska sastāvdaļa. Pensiju sistēmai jāsniedz maksimāli iespējamais atbalsts esošajiem un nākamajiem pensionāriem, kas pārliecina par to, ka jāveic vairāk un labāk, lai nodrošinātu pensiju shēmu efektivitāti un stabilitāti, kura ne vien sniegtu cilvēkiem cienīgu dzīvi vecumā, bet arī kalpotu kā atlīdzība par dzīves laikā paveikto. Maģistra darbā pētāmais objekts: Valsts fondēto pensiju shēmas fondu un privāto brīvprātīgo pensiju fondu stabilitāte. Maģistra darbā pētāmais priekšmets: Valsts fondēto pensiju līmeņa fondu un privāto brīvprātīgo pensiju fondu stabilitātes nodrošināšana. Maģistra darba mērķis ir valsts fondēto pensiju un privāto brīvprātīgo pensiju fondu darbības analīze un reitinga izveidošana stabilitātes nodrošināšanai. Izvirzītā hipotēzi: privāto brīvprātīgo pensiju fondu reitinga izveidošana nodrošinās lielāku izpratni par papildpensijas uzkrāšanas iespējām, un palīdzēs Latvijas iedzīvotājiem izvēlēties stabilāko fondu nākotnes papildpensijas uzkrājumu nodrošināšanai. Izvirzītā mērķa realizācijai, maģistra darbā risināmie uzdevumi ir: 1) analizēt valsts fondēto pensiju līmeņa darbību; 2) analizēt un novērtēt brīvprātīgo pensiju fondu darbību; 3) veikt analīzi pensiju fondu ieguldījumu portfeļa ienesīgumam un riskiem; 4) pētīt pensiju fondu finansiālo stabilitāti; 5) noteikt stabilitātes nodrošināšanas paņēmienus pasaules kontekstā; 6) pensiju fondu reitinga kā stabilitātes indikatora izpēte; 7) noteikt pensiju fondu reitinga sastādīšanas kritēriju svarīgākos noteikumus; 8) izvēlēties reitinga sastādīšanas elementus un izveidot algoritmu; 9) veikt reitinga stabilitātes pārbaudi; 10) pamatojoties uz veikto analīzi, noteikt izrietošos secinājumus un izvirzīt priekšlikumus pensiju fondu stabilitātes nodrošināšanai. Darba struktūra sastāv no trim daļām, kuras veidotas pamatojoties uz darba mērķi un uzdevumiem. Pirmajā analītiskajā daļā tiks apkopota statistiskā informācija un analizēta valsts fondēto pensiju līmeņa darbība un privāto brīvprātīgo pensiju fondu darbība. Otrā pētījuma daļā tiks veikts praktiskais pētījums, aplūkojot un analizējot pensiju fondu finansiālo stabilitāti un nosakot stabilitātes nodrošināšanas paņēmienus pasaules kontekstā. Trešā projekta daļā tiks veidots pensiju fondu reitings, izmantojot vairākas metodes un algoritmus, atlasīti sastādīšanas kritēriju svarīgākie noteikumi, izstrādāti reitinga sastādīšanas elementi un veidoti algoritmi atbilstoši konkrētai metodei.
Atslēgas vārdi pensiju fondi, pensiju fondu reitings, finansiālās stabilitātes nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā pension funds, pension fund"s ranking, ensuring financial stability
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2013 21:05:51