Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Vieglbetona pielietojums tiltu būvniecībā” („Tilts pār Zunda kanālu Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Application of Lightweight Concrete in Bridge Construction” (“Bridge over Zundas Channel in Riga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Izstrādātais diplomdarbs sastāv no divām daļām bakalaura darba - Vieglbetona pielietojums tiltu būvniecībā un inženierprojekta - Tilts pār Zunda kanālu Rīgā. Bakalaura darba mērķis ir noteikt vieglbetona priekšrocības un trūkumus, kā arī pielietošanas iespējas tiltu būvkonstrukcijās. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi darba gaitā tika paveikti šādi uzdevumi: 1) Darba pirmajā daļā veikta vispārēja informācijas analīze par vieglbetona sastāvā izmantojamiem materiāliem. Izpētīta vieglbetona pielietošanas pieredze tiltu būvkonstrukcijām citās valstīs un Latvijā. 2) Otrajā darba daļā ir veikts pētījums, aprakstīta aprēķina gaita, iegūti rezultāti un, balstoties uz tiem, izdarīti secinājumi. Pētījuma mērķis ir aprēķina gaitā noteikt to, kā mainās dzelzsbetona tilta laiduma konstrukcijas stiegrojuma apjomi, balsta reakcijas, izmantojot parasta svara betonu un vieglbetonu. Iegūtie rezultāti ir salīdzināti un izvērtēta vieglbetona pielietošanas efektivitāte. Inženierprojekta ietvaros, balstoties uz iegūto topogrāfiju un ģeoloģiju, ir izstrādāti trīs tilta varianti, veikts to tehniski ekonomiskais salīdzinājums un izvēlēts pamatvariants tehniskā projekta izstrādei. Projektēšanas mērķis bija izstrādāt ekonomiski pamatotu un apstākļiem atbilstošu būves projektu. Tehniskā projektā iekļauti galveno konstrukciju aprēķini, darbu veikšanas specifikācijas, kalendārais grafiks, darbu apjomi, konstrukciju rasējumi. Darbā: 123.lpp teksts, 45 attēli, 9 rasējumi, 20 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi vieglbetons, tilts pār Zunda kanālam, vieglbetona pielietojums tiltu būvniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā lightweight concrete, bridge over channel Zunda, lightweight concrete application in bridge building
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 10:56:24