Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring financing of medical projects in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec.,doc. V.Vasiļjeva
Anotācija Maģistra darba pamatā ir medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas Latvijā izpēte. Maģistra darba pētījuma objekts ir medicīnas nozare Latvijā. Maģistra darba pētījuma priekšmets medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšana. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt konceptuālu medicīnas projektu finansējuma nodrošināšanas algoritmu konstatēto problēmu risināšanai, iepriekš izpētot to ietekmes faktorus medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanā. Zinātniski pamatojot pieņēmumu, maģistra darbā ir izvirzīta hipotēze medicīnas projektu finansējuma nodrošināšanas modeļa vienkāršošana sekmētu medicīnas projektu attīstību, atvieglojot uzņēmēju piekļuvi finansēšanas avotiem. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1. izprast Latvijas un ES medicīnas nozares attīstības tendences un problēmas; 2. raksturot iespējamos medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas avotus un noteikt galvenās problēmas to piesaistē Latvijā; 3. izpētīt projekta jēdziena būtību un tā lomu medicīnas nozarē; 4. apkopot medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas posmus viena modelī, balstoties uz ietekmējošiem faktoriem; 5. izstrādāt izveidotā modeļa realizācijas algoritmu; 6. balstoties uz medicīnas nozares uzņēmēja pieredzi projektu finansēšanas nodrošināšanā, pārbaudīt izstrādātā algoritma praktisku pielietojumu. 7. veikt pētījuma secinājumus un izvirzīt priekšlikumus medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas uzlabošanai. Maģistra darbā tiek piedāvātas šādas novitātes: 1) projekta jēdziena pilnveidošana 2) medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas posmu apkopošana vienotā modelī. 3) medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas ietekmējošo faktoru noteikšana vienotā modelī. 4) izstrādāts un pārbaudīts projekta finansēšanas nodrošināšanas algoritms.
Atslēgas vārdi medicīnas projekti, finansēšanas nodrošināšana, finansēšanas algoritms,
Atslēgas vārdi angļu valodā medical projects, ensuring financing, financing algorithm
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 22:30:47