Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for increasing the business performance efficiency of an agricultural products company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec., prof. I.Voronova
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Gunita Ķelpe. Diplomprojekta vadītājs: Dr. oec., profesors Konstantīns Didenko. Diplomprojekta temats: Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām ar apakšdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir izanalizēta informācija par SIA „Dan Lat Agro” darbību un finansiālie rādītāji, veikts iestādes iekšējās un ārējās vides novērtējums, un definētas trīs problēmas, kas jārisina uzņēmuma pilnveidošanai projekta ietvaros. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs projekti. Aprēķināti ekonomiskie ieguvumi un sasniegtie rezultāti. Tehnoloģiskā daļā ir veikta prognozēšana ar mērķi, prognozēt subsīdiju apjomu 2013.gada 2.ceturksnim ar eksponenciālo izlīdzināšanas metodi, izmantojot Microsoft Office Excel 2007. Darba un dabas aizsardzības daļā apkopota informācija par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, nosakot darba vides riska faktorus, to mazināšanas iespējas un veicamos pasākumus. Darba vides uzlabošanai, izvirzīti priekšlikumi darba aizsardzības pilnveidošanai. Grafiskā daļa satur grafisko attēlu apkopojumu un datu apstrādi. Izpētīts un aprēķināts, ka veicot uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanu ar izstrādātajiem projektiem, tiek ekonomēti uzņēmuma finanšu līdzekļi un veicināta uzņēmuma atpazīstamība. Aprēķināts saņemamo subsīdiju apjoms. Diplomprojekta izveidošanai izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, LR likumdošana un normatīvie akti, interneta resursi, SIA „ Dan Lat Agro” nepublicētie materiāli un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Sastāv no 5 daļām uz 86 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 28 tabulas, 22 attēli un 20 formulas. Diplomprojekta izstrādei tika izmantoti 35 literatūras avoti un ir pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for increasing the business performance efficiency of an agricultural products company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 13:06:33