Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "SIA “Cita Ko”saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā “Business development opportunities of ”Cita Ko” Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt N.Balabka
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Konstantīns Beļajevs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lektors Normunds Balabka Bakalaura darba temats: "SIA "Cita Ko" saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas" Bakalaura darba apjoms: Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un nobeiguma. Darbs sastāv no 71 lapām, tai skaitā 22 attēliem, 5 tabulām un 13 formulām. Darbam pievienoti divi pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskais saraksts ietver 21 informācijas avotus, tai skaitā Latvijas un ārvalstu autoru teorētisko literatūru uzņēmumu vadības, finanšu pārvaldības un marketinga jomā, SIA "Cita Ko" gada pārskatus un citu uzņēmuma nepublicēto informāciju. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba galvenie rezultāti ir SIA "Cita Ko" saimnieciskās darbības izvērtējums un izstrādātie priekšlikumi uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanai. Darba gaitās veiktās analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka uzņēmuma vājos finanšu rādītājus noteica ne tikai objektīvi, ekonomikas lejupslīdes radīti faktori, bet arī lielā mērā neefektīvā un pašreizējai tirgus situācijai neatbilstoša uzņēmuma procesu organizācija un saimniekošanas politika. Izstrādātie priekšlikumi, kas pamatā ietver uzņēmuma stratēģijas saimniecisko procesu pilnveidošanu un optimizāciju, ļautu uzņēmumam samazināt pārmērīgo preču krājumu apmēru un uzlabot uzņēmuma likviditāti un kapitāla struktūru, kā rezultātā palielinātos arī peļņas un rentabilitātes rādītāji. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Beļajevs K. SIA "Cita Ko" saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas: Bakalaura darba/Zinātn.vadītājs Balabka.N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 71 lpp
Atslēgas vārdi saimnieciskās darbības pilnveidošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Business development opportunities
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 09:25:18