Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu tiltu drenējošās sistēmas, to bojājumi un ietekme uz tiltu kalpošanas laiku” („Ceļa pārvada autoceļa A2 126,4 km rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Highway Bridge Drainage Systems, Their Damages and Impact on Bridge Life Time” („Reconstruction of Overpass on Road A2 126,4km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs M.sc.ing. K.Gode
Recenzents Prof. A.Paeglītis
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba (ar inženierprojektu) nosaukums ir Autoceļu tiltu drenējošās sistēmas, to bojājumi un ietekme uz kalpošanas laiku. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar autoceļu tiltu drenāžas sistēmām, to galvenajiem bojājumiem un to ietekmi uz tiltu kalpošanas laiku, lai iegūtās atziņas izmantotu inženierprojekta izstrādē. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti uzdevumi: veikt literatūras analīzi un iepazīties ar tiltu drenāžas sistēmām, izpētīt tiltu drenējošo sistēmu bojājumu veidus un to ietekmi uz tiltu kalpošanas laiku, veikt tiltu apsekošanu un novērtēt to drenāžas sistēmu stāvokli pēc Tiltu inspekcijas roksagrāmatas norādījumiem, apkopot iegūtos rezultātus, izteikt priekšlikumus tiltu drenāžas sistēmu izveidē un izmantot tos inženierprojektā. Pirmajā nodaļā aprakstītas tiltu drenāžas sistēmas, otrajā drenāžas sistēmu bojājumi, trešajā drenāžas sistēmas bojājumu ietekme uz kalpošanas laiku, ceturtajā apsekoto tiltu bojājumu novērtējums, kā arī veikti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts ceļa pārvada autoceļa A2 126,4 km rekonstrukcijas projekts. Darbā izstrādāti trīs skiču projekta varianti un to salīdzinājums, kur par galīgo variantu izvēlēta spriegbetona ceļa pārvada konstrukcija. Darbā veikti nepieciešamie aprēķini, iekļautas nepieciešamās darbu veikšanas specifikācijas, aprēķināti darbu apjomi, izstrādāts darbu veikšanas kalendārs un tehniskie rasējumi Darba apjoms ir 171 lapas, 112 bildes, 24 tabulas, 26 izmantoto literatūras avotu un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Drenāžas sistēma, bojājumu novērtēšana, tilti
Atslēgas vārdi angļu valodā Drainage systems, damage evaluation, bridges
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2013 14:37:54