Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Rotaļlietu atbilstības novērtēšana Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Conformity Assessment of Toys in the Latvian Market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Recenzents Dipl.ing., asoc.profesors Jānis Miķelsons
Anotācija ANOTĀCIJA Korabļova L. Rotaļlietu atbilstības novērtēšana Latvijas tirgū: Bakalaura darbs / L.Korabļova, R.Liepiņa. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2013. – 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 34 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 18 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir, pamatojoties uz veikto rotaļlietu atbilstības novērtējumu, sniegt priekšlikumus rotaļlietu tirgus uzraudzības pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par atbilstības novērtēšanas sistēmu, kura darbojas Eiropas Savienībā – kas ir atbilstības novērtēšana, no kā tā sastāv, kurš to veic, kas ir tirgus uzraudzība, kā arī - kādas ir atbilstības novērtēšanas prasības tieši rotaļlietām un kādas procedūras ir jāveic ražotājiem, lai apliecinātu rotaļlietu atbilstību drošuma būtiskajām prasībām. Otrajā darba daļā ir analizēti dati par atklātajām nedrošajām rotaļlietām Latvijas tirgū un citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī veiktās aptaujas par tēmu un apkopoti pētījuma rezultāti. Trešajā darba daļā ir izstrādāti priekšlikumi, lai samazinātu neatbilstošo rotaļlietu skaitu Latvijas tirgū, kā arī priekšlikumi rotaļlietu tirgus uzraudzības pilnveidei. Nozīmīgākais secinājums Latvijas tirgū tiek piedāvāts liels rotaļlietu skaits, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām. Nozīmīgākais priekšlikums pirmstirgus kontroles procesu padarīt par obligātu prasību, kā arī palielināt Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku skaitu.
Atslēgas vārdi atbilstības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā conformity assessment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 15:36:18