Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums AEŠH un GH metožu izstrāde un validācija Benzotal® ziedes piemaisījumu un kvantitatīvā satura noteikšanai
Nosaukums angļu valodā Development and validation of HPLC and GC methods for determination of impurities and assay in Benzotal® ointment
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg. chem. K.Kuprevičs, Dr. chem. J.Millers
Recenzents Dr. chem. M.Drille
Anotācija BENZOTAL, BENZILBENZOĀTS, AUGSTAS EFEKTĪVITĀTES ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJA (AEŠH), GAZU HROMATOGRĀFIJA (GH), PIEMAISĪJUMU UN KVANTITATĪVĀ SATURA NOTEIKŠANA, ZIEDE, VALIDĀCIJA AEŠH un GH metožu izstrāde un validācija Benzotal ziedes piemaisījumu un kvantitatīvā satura noteikšanai. I.Amnuels. Zinātniskie vadītāji: Mg. chem. K.Kuprevičs, Dr. chem. J.Millers. Bakalaura darbs, 97 lpp. Satur 6 attēlus, 45 tabulas, 27 pielikumus un tajā izmantoti 13 literatūras avoti. Darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darbā apskatīta piemaisījumu un kvantitatīvā satura analīžu metodes izstrāde un validācija ar AEŠH un GH Benzotal ziedei. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1999. līdz 2008. gadam, izmantojot zinātniskus žurnālus, grāmatas, kā arī konferences materiālus.
Atslēgas vārdi BENZOTAL, BENZILBENZOĀTS, AEŠH,GH, PIEMAISĪJUMU UN KVANTITATĪVĀ SATURA NOTEIKŠANA, ZIEDE,VALIDĀCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā BENZOTAL, BENZILBENZOATE, HPLC, GH, DETERMINATION OF IMPURITIES AND ASSAY, OINTMENT, VALIDATION
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 06:26:50