Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Graustu ekonomiskā ietekme uz apkārtējo vidi”
Nosaukums angļu valodā „Economic impact of the slum sites on the surrounding environment”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. U.Kamols
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Krists Mertens Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. U.Kamols Bakalaura darba temats: Graustu ekonomiskā ietekme uz apkārtējo vidi Bakalaura darba apjoms: 65 lpp, 35att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Galvenais informācijas ieguves veids ir elektroniskie resursi un periodiskā literatūra. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika iegūta un apkopota būtiska teorētiskā informācija par graustu un to renovācijas ietekmi uz ekonomiku. Tika veikta analītiskais pētījums, kura rezultāti apliecināja, ka graustu renovācija spēj radīt ietekmi uz apkārtējo ekonomiku. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mertens K. Graustu ekonomiskā ietekme uz apkārtējo vidi: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamols U. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. - 65 lpp.
Atslēgas vārdi grausti ekonomika, degradēta vide, pilsēta, renovācija, pilsētvide, pilsētekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā derelict buildings, abandoned properties, city, renovation, city environment, urban economics
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 23:51:34