Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes institucionālais risinājums Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “European Union Funds Audit Authority Institutional Solution in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Lekt. D.E.Sīle
Recenzents Lekt.U.Kamols
Anotācija Diplomdarba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes studente Jevgenija Kučuna. Diplomdarba temats ir Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes institucionālais risinājums Latvijā. Diplomdarbā izvirzītais mērķis ir atrast labāko iespējamo Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes institucionālo risinājumu Latvijā. Kopumā diplomdarbā ir 3 nodaļas, kā arī secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā daļā ir aprakstīts Eiropas Savienības daudzgadu budžets un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēma, kā arī dots priekšstats par Revīzijas iestādes darbību sistēmas ietvaros. Otrajā daļā tiek sniegta Eiropas Savienības prasību analīze attiecībā uz Revīzijas iestādes darbību un izpētīta citu dalībvalstu pieredze šajā jautājumā, kā arī novērtēts Eiropas Komisijas viedoklis par Latvijā izvelēto institucionālo risinājumu un izvirzīti alternatīvie institucionālie risinājumi. Trešā daļā ir praktiskā pētījuma daļa. Pētījuma ietvaros tika novērtēti un salīdzināti, izmantojot trīs tipu kritērijus, esošais Revīzijas iestādes institucionālais risinājums un divi alternatīvie institucionālie risinājumi Valsts kontrole un atsevišķa struktūra zem Ministru prezidenta pārraudzības. Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka esošais institucionālais risinājums, jeb Revīzijas iestādes darbība Finanšu ministrijas sastāvā ir vispiemērotākais no piedāvātajiem institucionālajiem risinājumiem. Revīzijas iestādes reorganizācija ir saistīta ar vairākiem riskiem un izmaksām. Diplomdarba kopējais apjoms ir 58 lpp. Diplomdarbā ir iekļauti 6 attēli un 7 tabulas. Darba izstrādei tika izmantoti 39 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi ES fondi; revīzijas iestāde; finanšu ministrija
Atslēgas vārdi angļu valodā EU funds; audit authority; ministry of finance
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 11:46:01