Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums LSEZ uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving competitiveness of Liepāja Special Economic Zone
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., doc. J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "LSEZ uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts". Darbs sastāv no 5 daļām. Darba analītiskajā daļā raksturota nozare, kurā darbojas uzņēmums, uzņēmuma vēsture, veikts saimnieciskās darbības raksturojums, apskatīta personāla struktūra, lēmumu pieņemšanas process uzņēmumā, tiek veikts arī uzņēmuma finanšu rādītāju novērtējums. Analītiskās daļas noslēgumā tiek veikta uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīze un SVID analīze, kas atklāj uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Nobeigumā tiek sniegti vispārēji uzņēmuma pilnveidošanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļa tiek veltīta trīs definēto problēmu detalizētam izvērtējumam un uz aprēķiniem balstītu priekšlikumu izstrādei, lai atrisinātu esošās problēmas. Projekta aprēķinu daļā tiek apskatītas uzņēmuma noliktavu platību paplašināšanas iespējas, uzņēmuma saimnieciskās darbības dažādošanas iespējas un jaunu klientu piesaistīšanas aktivitāšu izstrāde. Šī daļa noslēdzas ar visu trīs projektu ekonomiskās efektivitātes novērtējumu. Tehnoloģiskā daļā tiek izstrādāta 2013. gada kravu apgrozījuma prognoze pa ceturkšņiem, lai gūtu pamatojumu projekta aprēķinu daļā izstrādāto aktivitāšu nepieciešamībai. Šajā daļā tiek parādīts, kā mūsdienu tehnoloģiskās iespējas var izmantot uzņēmējdarbības izpētē un uzlabošanā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums malkas ražošanas procesā, kā arī preventīvo pasākumu izstrāde un izmaksu aprēķins, izmantojot Somijas 5 baļļu matricas metodi. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 93 lapām, 5 daļām, 47 tabulām, 33 attēliem, 14 formulām un 5 pielikumiem. Darba izstādes procesā tika izmantoti dažādi ekonomikas literatūras materiāli, interneta resursi, uzņēmuma finanšu un grāmatvedības dokumenti, kā arī konsultācijas ar uzņēmuma un dažādu nozaru ekspertiem.
Atslēgas vārdi Konkurētspējas paaugstināšana, Speciālā Ekonomiskā Zona, kravu apgrozījums, noliktavas, loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness improving, Specail Economic Zone, cargo turnover, warehouses, logistics
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 15:54:05