Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums K frekvenču diapazonu pielietojums radio līnijas trases izveidei
Nosaukums angļu valodā Application of K-Bands for Design of Radio Relay Line
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs V.Bobrovs; konsult. A.Udaļcovs
Recenzents Ģ.Ivanovs
Anotācija Bakalaura darbā tiek pētīts K frekvenču diapazona pielietojums radio līnijas trases izveidei. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti vispārīgi pārraides sistēmas parametri un veikts to novērtējums. Otrajā nodaļā tiek analizēti simulācijas izstrādei nepieciešamie parametri. Trešajā nodaļā parādīta mikroviļľu līnijas izstrāde ICS Basic programmā. Ceturtajā nodaļā tiek veiktas simulācijas ICS Basic programmas vidē, pētot signāla jaudas līmeľa izmaiľas uztvērēja ieejā atkarībā no izvēlētā frekvenču diapazona, attālumiem starp antenām, antenu izplatīšanās modeļa un antenu augstumiem. Iegūtie rezultāti apkopoti grafikos un tabulās, veikta to analīze un izdarīti secinājumi. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 35 literatūras avotiem, 91 attēla, 15 tabulām.
Atslēgas vārdi Radio līnijas trase, K frekvenču diapazons
Atslēgas vārdi angļu valodā Radio Relay Line, K - Bands
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 01:45:10