Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Apkaimju publiskās ārtelpas attīstība pilsētvides iniciatīvu kontekstā
Nosaukums angļu valodā Development of Neighbourhood Public Open Space in the Context of Urban Initiatives
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prof. J. Briņķis
Recenzents Doc. J. Zilgalvis, Dokt. D. Bērziņa
Anotācija Darbā pētīti apkaimju publiskās ārtelpas atdzīvināšanas un pilnveidošanas procesi, ko rosina iedzīvotāju un aktīvistu neformālas pilsētvides iniciatīvas. Viens no to rašanās iemesliem ir tendence risināt publiskās ārtelpas attīstību pakārtoti konkrētu apbūves vai infrastruktūras attīstības ieceru projektēšanas un īstenošanas laikā, kur minimāli tiek iesaistīti tiešie publiskās ārtelpas lietotāji un citas iesaistītās puses. Fragmentāra publiskās ārtelpas attīstība veicina iedzīvotāju stihisku pašiniciatīvu īstenošanu teritoriju sakārtošanā un uzlabošanā, radot nepieciešamību pēc jaunām, daudz elastīgākām un atvērtākām apkaimju publiskās ārtelpas plānošanas un īstenošanas formām. Apkopojot pasaules pieredzi un analizējot pilsētvides iniciatīvas Rīgas apkaimju publiskās ārtelpas kontekstā, darba rezultātā ir izstrādāta publiskās ārtelpas kvalitāti veicinošu pilsētvides iniciatīvu izvērtēšanas matrica ar kvalitātes kritērijiem, lai novērtētu un sekmētu harmoniskas un sabiedrības līdzdalībā orientētas apkaimes publiskās ārtelpas attīstības iniciatīvas. Darbs sastāv no trim nodaļām, tā apjoms ir 171 lappuses un 6 pielikumi uz 25 lappusēm. Tajā ir 135 ilustrācijas, no kurām 111 attēli un 24 tabulas. Darbā izmantoti 121 informācijas avoti, un pētījums izstrādāts, izmantojot teorētiskās, grafiskās un empīriskās metodes.
Atslēgas vārdi ārtelpas kvalitāte, apkaimes, pilsētvides iniciatīvas, intervences, publiskās ārtelpas attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā quality of public open space, neighbourhoods, urban initiatives, interventions, development of publi
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 25.06.2013 00:38:21