Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskā regulējuma problēmas un to risinājumi Latvijas Republikā
Nosaukums angļu valodā The economic and juridical regulatory problems and their solutions of the administration of residential houses in the Republic of Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Baiba Pļaviņa
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darba tēma: Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskā regulējuma problēmas un to risinājumi Latvijas Republikā. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt māju pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskā regulējuma aspektus pārvaldīšanas problēmu identifikācijas nolūkos, lai noskaidrotu galvenās problēmas, kuras būtu jārisina, pilnveidojot šo regulējumu, izstrādāt priekšlikumus problēmu novēršanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Analītiskajā daļā tiek apskatīti māju pārvaldīšanas tiesiskie aspekti: terminoloģija, normatīvie akti, identificētas neskaidrības normatīvajos aktos un galvenās pārvaldīšanas problēmas, kuras izraisa normatīvie akti. Teorētiskajā daļā tiek analizētas dzīvojamo māju renovēšanai nepieciešamo investīciju piesaistes iespējas, pārvaldnieku pienākumi un atbildība, apskatīti normatīvie akti, kuri regulē pārvaldnieka darbību un kā tie ietekmē identificēto problēmu risināšanu, tiek veikta problēmu rašanās cēloņu analīze. Praktiskajā daļā analizēta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un uzturēšanas izdevumi pirms un pēc renovācijas, kas var kalpot kā pārliecināšanas līdzeklis dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par labu renovācijai, bet renovācijas rezultātā tiek novērstas vairākas svarīgākās problēmas mājas pārvaldīšanā un uzturēšanā, kā arī tiek ievērotas ar normatīvajiem aktiem noteiktās prasības māju tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes nodrošināšanā. Maģistra darba noslēgumu veido secinājumi par darbā veiktajiem rezultātiem un priekšlikumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzlabošanu un renovācijas procesa efektivitātes paaugstināšanu. Darbs izstrādāts uz 86 lpp., darbā iekļautas 9 tabulas, 5 attēli, 2 vienādojumi.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiski ekonomiskā regulējuma problēmas un to risinājumi Latvijas Repu
Atslēgas vārdi angļu valodā The economic and judicial regulatory problems and their soluti
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2014 17:46:17