Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Valsts atbalsts Latvijas eksporta veicināšanai”
Nosaukums angļu valodā “State Support for Promoting Latvian Exports”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. A.Auziņa -Emsiņa
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore Līga Liepiņa izstrādāja darbu, kura tēma ir Valsts atbalsts Latvijas eksporta veicināšanai. Diplomdarba mērķis ir izpētīt valsts atbalstu Latvijas eksportam un apzināt atbalsta pieejamību eksportētājiem. Diplomdarbs ir izstrādāts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā ir apskatītas valsts institūcijas, kas izstrādā un īsteno eksporta atbalsta politiku, kā arī ir apskatīti eksporta atbalsta instrumenti un to pieejamība. Tiek apskatīti eksporta veicināšanas politikas plānošanas dokumenti un to normatīvā bāze. Otrajā nodaļā ir analizēta eksporta dinamika pa nozīmīgākajām preču grupām, eksporta tirgiem, kā arī veicinošie, kavējošie faktori valsts atbalstam eksportā. Tiek analizēta esošā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas eksporta SVID analīze un eksporta labvēlīgi un nelabvēlīgi ietekmējošie faktori no uzņēmēju puses. Trešajā nodaļā tiek novērtēti Latvijas eksportējošo uzņēmumu izmantojamie atbalsta instrumenti, tiek veikta anketēšana apstrādes nozares uzņēmumiem, lai noskaidrotu, kādus valsts atbalsta instrumentus uzņēmumi izmanto visbiežāk un kādi uzlabojumi ir nepieciešami, lai palielinātu eksporta veicināšanu. Rezultātā tiek sniegti pamatoti secinājumi un priekšlikumi eksporta atbalsta instrumentu pieejamības veicināšanai. Diplomdarbs ir izstrādāts uz 64 lappusēm. Tajā ir iekļauti 11 attēli, 24 tabulas, 1 pielikums un izmantotas 31 bibliogrāfisko saraksta vienības.
Atslēgas vārdi eksports, valsts atbalsts, atbalsta instrumenti
Atslēgas vārdi angļu valodā export, the state support , support instruments
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2013 13:16:17