Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautiskā finansējuma piesaistes iespējas zinātnes iestādēs ”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Attracting International Funding in Scientific Institutions”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. V.Skribans
Recenzents
Anotācija Zinātnes un tehnoloģiju attīstība ir svarīgs valsts ekonomikas, sabiedrības un kultūras attīstības nosacījums. Zinātnes attīstības nozīmīgs faktors ir finansējuma apjoms. Zinātnes iestādes var saņemt valsts un privāto finansējumu. Valsts pārsvarā finansē fundamentālos pētījumus, tajā laikā kad privātais sektors nav ieinteresēts tās finansēšanā. Latvijā kopējais finansējums zinātnei, salīdzinājumā ar Eiropas Savienības 27-dalībvalstu vidējiem rādītājiem ir zemā līmenī. Valsts un privātā sektora finansējums ir nepietiekošs, tāpēc ir svarīgi piesaistīt ārvalstu līdzekļus. Latvijā zinātnes finansējuma izaugsmi pēc ekonomiskās krīzes nodrošināja lielākoties ES struktūrfondu līdzekļi. Analizējot ES struktūrfondu pieejamās aktivitātes tika secināts, ka kopumā tika ieplānotas 7 aktivitātes zinātnes atbalstam Latvijā, bet 2 tika atlikta īstenošana un 1 bija ierobežota projektu iesniegumu atlases kārta, kas nozīmē, ka teorētiski PM Laboratorija varēja iesniegt projektus 4 aktivitāšu ietvaros. Tālāk darbā, tika aprēķināti PM Laboratorijas punkti atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un tika secināts, ka PM Laboratorija nodrošina visu izslēdzošo kritēriju izpildi, bet iegūto punktu skaits ir krietni zemāks par iespējamo maksimālo punktu skaitu, kas būtiski samazina PM Laboratorijas iespējas saņemt finansējumu. PM Laboratorijai ir laicīgi jāidentificē pieejamās ES aktivitātes finansējuma saņemšanai, kā arī jāsāk darboties pie starptautiskajiem patentiem un jāseko tam, lai zinātniskie raksti tiek publicēti starptautiski atzītajos žurnālos un bāzēs. Ņemot vērā PM Laboratorijas finanšu un cilvēkresursu ierobežotību, jāapvienojas ar citām struktūrvienībām vai organizācijām. Darba apjoms ir 65 lpp. Darbā ir 12 attēli, 4 tabulas. Darbā ir izmantots 41 informācijas avots.
Atslēgas vārdi finansējuma piesaiste, zinātne, Eiropas Savienības struktūrfondi
Atslēgas vārdi angļu valodā funding opportunities, science, European Union structure fonds
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 10:55:39