Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna sporta un atpūtas kompleksa biznesa attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Business development project of a new sports and recreation complex
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., doc. J.Mežiels
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojektu „Jauna sporta un atpūtas kompleksa biznesa attīstības projekts” ir izstrādājis RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras bakalaurants Renē Rozenbergs. Projektā tiek piedāvāts izveidot sporta un atpūtas kompleksi blīvi apdzīvotā reģionā blakus ezeram. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības, grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 64 lapas. Darbā ietilpst 25 attēli, 23 tabulas un 4 formulas. Diplomprojektam pievienoti 8 pielikumi. Analītiskajā daļā tiek raksturots nākotnē paredzamais uzņēmums tā izveides iemesli un lēmumi, nodarbošanās sfēras, organizatoriskā struktūra, tuvākie konkurenti, mārketinga aktivitātes, pastāvošie riski uzņēmumam un tā ienākumiem, kā arī nākotnes plāni - vīzijas uzņēmuma attīstībā. Projekta aprēķinu daļā ir veikti ekonomiski pamatoti aprēķini kompleksa uzbūvei un tā darbībai. Pirmie tiek aprēķināti ekonomiskie rādītāji, lai uzzinātu vai uzņēmums būtu dzīvot spējīgs. Kā otrais tiek analizēta un prognozēta naudas plūsma uzņēmumā. Kā trešo prognozēja analizēja plānotos izdevumus, ieņēmumus, noteica peļņas zaudējumu aprēķinu, kā visbeidzot tika izstrādāta bilance. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīta un parādīta klientu datubāzes izveide izmantojot programmu MS Access. Šī projekta darba un dabas aizsardzības daļā tika aprakstīta darbinieku darba vide un tas normatīvi un izmaksas darba aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī aprakstīta uzņēmuma vides politika. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie autora izstrādātie svarīgākie vizuālie materiāli.
Atslēgas vārdi Jauna sporta un atpūtas kompleksa biznesa attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Business development project of a new sports and recreation complex
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 11:12:09