Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Bināri-ortogonālas polarizācijas stāvokļu manipulācijas izpēte WDM sistēmās
Nosaukums angļu valodā Investigation of Binary Polarization Shift Keying in WDM Systems
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs V.Bobrovs
Recenzents J.Poriņš
Anotācija Šajā darba ir izpētīta WDM pārraides sistēmas darbība, izmantojot bināri-ortogonālo polarizācijas stāvokļu manipulāciju. Darbs sastāv no piecām tematiskām daļām, nobeiguma un pielikuma. Pirmajā nodaļā ir apskatīti šķiedru optikas WDM tīklu attīstības tendences, tiek veikts izpētītas literatūras daļas apskats par POLSK formāta attīstību, noformulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrajā nodaļā aptver WDM pārraides sistēmu diapazonu klasifikāciju, kanālu izvietojuma frekvenču plānus, lineāru un nelineāru efektu ietekmi uz signālu optiskajā šķiedrā. Trešajā nodaļā ir izpētītas gaismas polarizācijas īpašības, dubultlaušanas parādība optiskajā šķiedrā un 2-POLSK realizācijas principi. Ceturtajā nodaļā ir izveidots četru kanālu 2-POLSK WDM sistēmas simulācijas makets OptSim 5.2 simulatora vidē un noteikti optisko un elektrisko filtru parametri. Piektajā nodaļā ir veiktas praktiskās simulācijas un novērtēta 2-POLKS WDM un NRZ-OOK WDM sistēmu darbība. Nobeigumā ir apkopoti darba iegūtie rezultāti un secinājumi. Darba apjoms ir 106 lpp., un tās sastāv no 86 att., 27 tab., 1 pielikuma un 94 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi 2-POLSK, POLSK, Polarizācijas stāvokļu manipulācija, WDM
Atslēgas vārdi angļu valodā 2-POLSK, POLSK, Polarization shift keying, WDM
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 18:33:37