Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana”
Nosaukums angļu valodā „Improvement of the company’s financial position”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autore: Svetlana Šavlinska Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga Bakalaura darba temats: Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana Bakalaura darbam ir divas daļas - teorētiskā un analītiskā. Pirmajā daļā tiek apskatīta finanšu analīzes būtība un mērķi, uzdevumi un īpatnības, veidi, principi un metodes, raksturoti finanšu analīzē izmantojamie rādītāji, kā arī aplūkotas bankrota prognozēšanas metodes. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par SIA ZK9 raksturojumu un darbības galvenajiem virzieniem, kā arī tiek veikta SIA ZK9 finansiālā stāvokļa analīze un bankrota prognozēšana, lai precīzāk saprast uzņēmuma finanšu problēmas un tiek izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Bakalaura darba analīze ir veikta par periodu no 2008. līdz 2011.gadam. Bakalaura darba apjoms: 60 lappuses, neskaitot 4 pielikumus. Bakalaura darbs arī satur 3 attēlus, 24 tabulas un 14 formulas. Bakalaura darbs var tik izmantots kā praktisks informatīvs avots uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšanai. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, izmantojot speciālo ekonomisko literatūru, kā arī Latvijas Republikas normatīvus likumdošanas aktus un elektroniskus resursus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: SIA ZK9 gada pārskatu izpēte, analīze un novērtējums palīdzēja autorei sasniegt bakalaura darba mērķi, proti, veikt SIA ZK9 finansiālā stāvokļa analīzi un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Izstrādātie priekšlikumi, kas pamatā ietver SIA ZK9 darbības efektivitātes paaugstināšanu, ļaus uzņēmumam samazināt debitoru parādu un krājumu īpatsvarus, kā arī uzlabos tā likviditātes un rentabilitātes rādītājus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Šavlinska S. Uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošana: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Jevinga I. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2013. - 60.lpp.
Atslēgas vārdi Uzlabošana, analīze, bankrots
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement, analysis, bankruptcy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 17:53:53