Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Augstākās mācību iestādes studentu pašpārvaldes darbības procesu pilnveide
Nosaukums angļu valodā Enhancement of the activities of student self-government in a higher educational institution
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekts Augstākās mācību iestādes studentu pašpārvaldes darbības procesu pilnveide tika izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā, tirgzinības un tirdzniecības ekonomika specializācijā. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt augstākās mācību iestādes studentu pašpārvaldes darbību un tās ietekmējošās vides faktorus un izstrādāt trīs priekšlikumus studentu pašpārvaldes darbības procesu pilnveidei. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskās daļas ietvaros ir analizēta augstākās izglītības telpa, tās turpmākās attīstības tendences, Latvijas Studentu apvienības un studentu pašpārvalžu nozīme augstākās izglītības attīstības veicināšanā, kā arī konstatētas darbības procesu trūkumi augstākās mācību iestādes studentu pašpārvaldes darbībā. Projekta aprēķina daļā ir izstrādātas izvirzīto problēmu trīs risinājumi: kritēriju sistēmas izveide, kas ļauj novērtēt studentu pašpārvaldes kā īpašas organizācijas formas darbību, ņemot vērā finansiālos rādītājus, iekšējo procesus, studentu apmierinātību un spējām attīstīties, jauna organizatoriskā struktūra, palielinot vidējā līmeņa vadītāju skaitu, kā arī izstrādāta kvalitātes sistēma un izrēķinātas nepieciešamās izmaksas un to atdeve. Tehnoloģiskajā daļā ir modernizēta studentu pašpārvaldes mājaslapa, ieviešot mūsdienu risinājumus un padarot to vizuāli pievilcīgāku tās mērķauditorijai, kā arī izstrādāta studentu pašpārvaldes biedru datubāze, kas ir daļa no kvalitātes sistēmas ieviešanas procesa. Darba un dabas aizsardzības daļā ir konstatēti riski, kas ietekmē darba vidi, un izstrādāts aizsardzības plāns. Grafiskajā daļā ir apkopoti attēli un grafiki, kuri vizuāli prezentē diplomprojekta rezultātus. Diplomprojekta apjoms ir 71 lapaspuse, kas sevī ietver 28 tabulas, 38 attēlus, 27 izmantotus literatūras avotus un 6 pielikumus, grafiskās daļas apjoms ir 16 lapas.
Atslēgas vārdi Izglītība, studentu pašpārvalde, kvalitāte, organizatoriskā struktūra, novērtēšanas kritēriji
Atslēgas vārdi angļu valodā Education, student self-government, quality, organizational structure, criteria of evaluation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 21:52:16