Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Aplokšņu algu konstatācijas metodikas izvērtējums VID”
Nosaukums angļu valodā “Envelope Wages Detection National Evaluation Methodology in SRS”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU Muitas un nodokļu katedras lektore
Recenzents T.Vanaga, SIA „Tilders” valdes locekle, grāmatvedības un nodokļu konsultante
Anotācija Diplomdarba tēma Aplokšņu algu konstatācijas metodikas izvērtējums VID. Diplomdarba mērķis ir izpētīt kādas darbības tiek veiktas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk VID) aplokšņu algu konstatēšanai un turpmākās darbības to samazināšanai, kā arī priekšlikumu izvirzīšanai fakta konstatēšanas uzlabošanai. Diplomdarbā tiek analizētas un aprakstītas 3 diplomdarba sastāvdaļas: pirmā par valsts nodokļu apskatu, fiskālo politiku un VID kontroles organizāciju; otrā par nelegālās darba samaksas raksturojumu; trešā par VID darbības pilnveidošanu aplokšņu algu apkarošanā. Diplomdarba sadaļā Valsts nodokļu politikas apskats, fiskālā politika un VID kontroles organizācija apskatīti nodokļu politikas mērķi, pamatprincipi, kā arī sasniedzamie rezultāti. Darbā autore sniedza savu vērtējumu par efektīvas nodokļu sistēmas nosacījumiem, kā arī aprakstīja nodokļu kontroles un iekasēšanas organizāciju valstī. Sadaļā Nelegālās darba samaksas raksturojums apskatītas aplokšņu algas un to ietekme uz valsts ekonomiku, noteikti būtiskākie aplokšņu algu rašanās cēloņi, apskatīti VSAOI un IIN ieņēmumi un VSAOI un IIN izmaiņu salīdzinājums latos un procentos laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam. Aprakstīta informācijas ieguve, to avoti un analīzes process kādā veidā tiek iegūta informācija par iespējamiem aplokšņu algu izmaksu gadījumiem, kā notiek analīzes struktūrvienības darbs, izvērtējot saņemto informāciju un būtisku risku gadījumā nodokļu maksātāja virzīšana tālākiem kontroles pasākumiem. Aprakstīti veiktie pasākumi aplokšņu algu samazināšanai vērienīgās akcijas un kampaņas sabiedrības informēšanai par sekām, kas iestājas par nodokļu nemaksāšanu. Sadaļā VID darbība pilnveidošana aplokšņu algu apkarošanā, aprakstīta valsts institūciju veiktās darbības un sadarbība ar VID aplokšņu algu apkarošanā, t.sk. par atbildību kāda piemērojama gan darba devējam, gan darba ņēmējam, mainot likumdošanu un par piemērojamajiem sodiem kādus vērst pret nodokļu nemaksātājiem. Kā arī analizēta pārbaudes metodika un izteikts tās vērtējums. Apzinātas arī pielietotās metodes VID aplokšņu algu identificēšanas gadījumos un turpmākā darba rezultāti preventīvo un represīvo pasākumu veikšanā. Diplomdarba noslēgumā izteikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi VID aplokšņu algu konstatācijas metodikas uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām un 11 nodaļām, iekļautas 11 tabulas un 5 attēli. Diplomdarbs sagatavots uz 61 lapas.
Atslēgas vārdi Diplomdarba mērķis ir izpētīt kādas darbības tiek veiktas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk VID)
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma aim is to examine the activities carried out in State Revenue service (The following- SRS) t
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 13:43:21