Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu uzskaites un nomaksas kārtība uzņēmumā SIA „Maxis””
Nosaukums angļu valodā „Tax Accounting and Payment Procedures in “Maxis” Ltd.”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma Nodokļu uzskaites un nomaksas kārtība uzņēmumā SIA Maxis Tēmas aktualitāti nosaka fakts, ka jebkuras izmaiņas nodokļu politikā vistiešākā nozīmē ietekmē uzņēmējdarbību valstī. Nodokļu politika bija, ir un paliks viena no lielākajām problēmām jebkuras valsts attīstībā. Lielas nodokļu likmes nesekmē ražošanu un mazina ieinteresētību pelnīt un veicina ienākumu slēpšanu, bet mazas nodokļu likmes mazina valsts attīstību un apgrūtina gan jaunās paaudzes, gan veco ļaužu nodrošināšanas iespējas. Nodokļu politika ir instruments, kurš var iedarboties gan uz valsts budžetu, gan uz uzņēmējdarbību var veicināt vai bremzēt to. Tāpēc ir ļoti svarīgi izstrādāt tādu nodokļu sistēmu, kura būta vienkārša un saprotama, lai veicinātu gan sabiedrības, gan uzņēmējdarbības attīstību. Ikvienam uzņēmumam, plānojot savu saimniecisko darbību, ir jārēķinās ar attiecīgās valsts noteiktajām prasībām saistībā ar nodokļu iekasēšanu, un tās ietekmi uz uzņēmējdarbības finansiāliem rādītājiem. Diplomdarba mērķis analizēt uzņēmuma SIA Maxis nodokļu uzskaiti un nomaksas kārtību, nosakot šo nodokļu galvenās problēmas, izstrādājot priekšlikumus uzņēmumam SIA Maxis to risināšanā un optimizācijā. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem veidoti darba uzdevumi: 1) apskatīt uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzienu, valsts nodokļu politiku; 2) veikt valsts budžeta ieņēmumu no nodokļu nomaksas analīzi; 3) izpētīt un analizēt uzņēmuma SIA Maxis nodokļu maksājumus; 4) izstrādāt priekšlikumus nodokļu maksājumu optimizācijai SIA Maxis. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatīti nodokļu politikas būtība un tās teorētiskie aspekti. Diplomdarba otrajā nodaļā tiek apskatīta valsts nodokļu un uzņēmējdarbības sakarību analīze makroekonomiskajā apskatā, valsts budžeta ieņēmumi no nodokļu nomaksas, kā arī uzņēmējdarbības pilnveidošanas iespējas nodokļu jomā. Diplomdarba trešajā nodaļā analizēti nodokļu aprēķini un maksājumi uzņēmumā SIA Maxis un to ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Diplomdarbs sastāvs: 3 nodaļas, 66 lappuses, 13 attēli, 8 tabulas, 47 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi NODOKĻU UZSKAITES UN NOMAKSAS KĀRTĪBA UZŅĒMUMĀ SIA MAXIS
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax accounting and payment procedures in MAXIS Ltd.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 14:35:06