Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Pārdošanas organizēšanas pilnveidošanas iespējas starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improving Sales Process in International Air”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc.I.Pucens
Recenzents Asoc.prof. D.Solovjovs
Anotācija Elgas Gruzdes maģistra darbam "Pārdošanas organizēšanas pilnveidošanas iespējas starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumos" maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir atklāt nepilnības un izstrādāt priekšlikumus aviopārvadājumu uzņēmumu starptautisko pakalpojumu organizēšanas pilnveidošanā, balstoties uz tirdzniecības metožu un pārdošanas rezultātu analīzi. Maģistra darba veiktā starptautisko aviopārvadajumu uzņēmumu pārdošanas organizēšanas procesu analīze sadarbībā ar aģentūrām un internetā, un Latvijas un Gruzijas tirgus kontekstā ir jaunpienesums aviācijas sektora, lidsabiedrību ekonomikas un mārketinga procesu diskursīvā skatījuma ziņā. Maģistra darba secinājumos uzsvērta aviopārvadājumu pakalpojumu pārdošanas organizēšanas procesu novitāte starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumu komerciālās darbības rezultātu izpētē, ekonomisko trūkumu identificēšanā un to pilnveidošnā. Pētījuma rezultāti strukturēti trijās nodaļās. Pirmajā nodaļā tika veikta transporta nozares izpēte, sniegta aviopārvadājumu pārdošanas metodes, kā arī noteikta normatīvā bāze, kura reglamentē Latvijas saistības aviācijas sektorā. Otrajā nodaļā apskatīta avioparvadājuma pakalpojuma cenu veidošanās specifika, veikta aviācijas sektora tirgus izpēte, kā arī pētītas un analizētas aviopakalpojumu pārdošanas metodes. Trešajā nodaļā ir pētīta aviopārvadājumu uzņēmumu pārdošanas pakalpojumu organizēšana dažādos reģionos. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem, tika izstrādāti atbilstoši secinājumi un priekšlikmi uzņēmuma pārdošanas rezultātu uzlabošanai, kā arī novērtēta priekšlikumu ekonomiskā efektivitāte. Balstoties uz veikto analīzi un izpēti, tiks izstrādāti atbilstoši secinājumi un priekšlikumi. Darbā ir 3 nodaļas, 83 lappuses, 17 attēli, 9 tabulas, 40 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Pārdošanas organizēšanas pilnveidošanas iespējas starptautisko aviopārvadājumu uzņēmumos
Atslēgas vārdi angļu valodā Opportunities for Improving Sales Process in International Air
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 08:57:21