Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Aviācijas dzinēja PW 545 gāzdinamiskā aprēķina pētījums.”
Nosaukums angļu valodā „Aviation Engine PW 545 Gasdynamic Calculation Study.”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. I. Ozoliņš
Recenzents Mg.sc.ing., inž. E. Lejnieks
Anotācija Mazjaudīgā aviācijas dzinēja PW545 gāzdinamiskais pētījums, tā rādītāju uzlabošanas iespējas un to ietekme uz gaisa kuģa tehniskajiem raksturlielumiem. Darba mērķis bija attīstības iespēju noskaidrošana. Termogāzdinamisko datu trūkuma dēļ tika veikts pilnais gāzdinamiskais aprēķins, kas ļāva tos noskaidrot. Aprēķinam tika sastādīts dzinēja matemātiskais modelis, noteikti optimālie nezināmo parametru lielumi. Kā galvenais attīstības virziens tiek piedāvāts turbīnas temperatūras palielināšana un turbīnas dzesēšanas sistēmas attīstība un pilnveidošana. Projekta ietvaros tika izstrādāta arī reversa iekārtas konstrukcija, kas, kā parādīts aprēķinos ļauj samazināt gaisa guģa noskrējiena distanci nolaižoties par aptuveni 32 %, atkarībā no ārējiem apstākiļiem. Kopējais darba apjoms 84 lpp, 8 gb izmantotās literatūras avoti, pielikumā 3 gb A1 rasējuma lapas.
Atslēgas vārdi Turbīnas aprēķins, PW545, turbīnas lāpstiņas aprēķins, diska aprēķins
Atslēgas vārdi angļu valodā tubine calculation, PW545, turbine blade calculation, disc calculation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 18:19:11