Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Dzelzsbetona tiltu laiduma konstrukcijas materiālu patēriņa optimizācija” („Ceļa pārvada projekts autoceļa A10 posma Priedaine-Ķemeri 26.9km”)
Nosaukums angļu valodā „Optimization of Material Consumption of Reinforced Concrete Bridge Span Construction” („Project of the Overpass on Road A10 Section Priedaine-Ķemeri 26.9km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Asist. V.Straupe
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Dzelzsbetona tiltu laiduma konstrukcijas materiālu patēriņa optimizācija. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot nepārtrauktas trīslaidumu saspriegta dzelzsbetona ribotas plātnes laiduma konstrukcijas optimālu materiālu patēriņa sadalījumu attiecībā uz laiduma konstrukcijas un būves izmaksām. Darbā izvirzītie uzdevumi ir pētījuma ierobežojumu noteikšana, izvēlēto konstrukciju aprēķins, izmaksu noteikšana un analīze. Darba ievadā tiek pamatota nepieciešamība samazināt būvju izmaksas. Pirmajā daļā tiek analizēti un noteikti pētījuma ierobežojumi. Otrajā daļā aprakstīta aprēķinu veikšana, izmantojot galīgo elementu aprēķinu programmu Dlubal RFEM4. Trešajā daļā noteiktas apskatīto laiduma konstrukciju izmaksas, veikta izmaksu un laiduma konstrukciju ietekmes uz kopējām būves izmaksām analīze. Darba galvenais secinājums ir, ka, ievērojot noteiktos ierobežojumus, ir mērķtiecīgi samazināt betona patēriņu laiduma konstrukcijai, lai samazinātu būves kopējās izmaksas. Darba galvenais priekšlikums ir turpināt pētījumus, samazinot pētījuma ierobežojumus un palielinot apskatāmo būvju skaitu. Bakalaura darbs sastāv no 43 lpp., darbā atrodams 31 attēls un 35 tabulas, izmantoti 15 literatūras avoti. Inženierprojekta daļā izstrādāts nepārtrauktas trīslaidumu saspriegta dzelzsbetona ribotas plātnes laiduma konstrukcijas ceļa pārvada pār autoceļu A10 Rīga-Ventspils projekts. Pārvada kopgarums 83,5m, brauktuves platums 8,5m, abās pusēs tehniskā ietve 0,75m platumā. Būve ietilpst projekta Autoceļa A10 Rīga-Ventspils posma Priedaine-Ķemeri rekonstrukcija sastāvā. Inženierprojekta galvenās daļas 1) vispārīgā daļa, 2) tehniskās specifikācijas, 3) rasējumi, darbu daudzumi un izmaksas. Inženierprojekta tekstuālā daļa sastāv no 94 lpp., darbā atrodami 17 attēli un 9 tabulas, pievienoti 9 pielikumi. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 rasējumiem.
Atslēgas vārdi satiksmes pārvads, saspriegtais dzelzsbetons, nepārtraukta trīslaidumu konstrukcija, ribota plātne
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic overpass, prestressed reinforced concrete, continuous three-span construction, ribbed slab
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2013 22:13:42