Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ģeotehnisko materiālu izmantošana ceļu būvē” („Daugavgrīvas ielas posma no Raņķa dambja līdz Kuldīgas ielai rekonstrukcija Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Use of Geotechnical Materials in Road Construction” („Reconstruction of Daugavgrivas Street Section from Ranka Dambis to Kuldigas Street in Riga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Darba nosaukums: Ģeotehnisko materiālu izmantošana ceļu būvē (Daugavgrīvas ielas posma no Raņķa dambja līdz Kuldīgas ielai rekonstrukcija Rīgā) Darba autors: Matīss Klāsons Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., Atis Zariņš Pētījuma metodes: zinātniskās literatūras analīze; aprēķini Pētījuma mērķis: apskatīt ģeosintētiskos materiālus, to klasifikāciju, sniegtos risinājumus un darbību konstrukcijā, kā arī veikt ģeorežģa aprēķinu pieņemtai ceļa segas konstrukcijai un tehniski ekonomisko salīdzinājumu ar ceļa segu bez ģeorežģa pielietošanas. Pētījuma uzdevumi: apkopot un izpētīt zinātnisko literatūru par pētījuma tēmu; klasificēt ģeosintētiskos materiālus pēc uzbūves, pielietojuma; apskatīt to konstruktīvo pielietojumu; veikt ceļa segas ar ģeorežģi aprēķinu; veikt ceļa segas ar ģeorežģi tehniski ekonomisko salīdzinājumu ar klasiska tipa ceļa segas konstrukciju. Darba struktūra. Darbu veido 2 daļas: darba teorētiskajā daļā apkopota informāciju par ģeotehnisko materiālu jēdzienu, iedalījumu un pielietošanu grunts nostiprināšanā. darba aprēķina daļā tiek aprēķināti ģeorežģa parametri darbībai izvēlētā ceļa segā. Darba novitāte:darbu var izmantot studenti un jebkuri citi interesenti, kuriem nepieciešama informācija par ģeotehniskajiem risinājumiem grunts nostiprināšanā un ģeosintētiskajiem materiāliem. Darba apjoms: 143 lpp., 34 attēli, 18 tabulas, 43 izmantotās literatūras avoti un 21 pielikums.
Atslēgas vārdi ģeotehniskie materiāli, ģeosintētiskie materiāli, grunts nostiprināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā geotechnical materials, geosynthetical materials, ground fortification
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2013 17:31:27