Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Saimniecības preču noliktava, birojs Jūrmalā"
Nosaukums angļu valodā "Household goods warehouse, office in Jurmala"A.Korjakins
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs U.Lencis, J.Biršs
Recenzents J.Noviks
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskā daļas ar tēmu "Parketa seguma uz koka gulšņiem balstīta sporta grīda" un inženierprojekta ar tēmu "Saimniecības preču noliktava, birojs Jūrmalā". Pētnieciskajā daļā tiek apskatītas iekštelpu sporta grīdas, to iedalījums pēc seguma veida, grīdas deformācijas tipa un montāžas veida, standarti, kas ir piemērojami sporta grīdām. Standarti, kas ir piemērojami sporta grīdām Latvijā, koka sporta grīdas, to konstrukciju uzbūve un ekspluatācija tiek apskatīta detalizētāk. Pētnieciskajā daļā tika veiktas eksperimentālās pārbaudes. Tika izveidoti trīs uz koka gulšņiem balstītas sporta grīdas konstrukcijas paraugi ar vienu mainīgo parametru, izstrādāta eksperimentālo pārbaužu metodika bumbiņas atlēciena augstuma noteikšanai izveidotajai sporta grīdas konstrukcijai. Eksperimentālajās pārbaudēs tiek noteikts maksimāli pieļaujamais šķērsgulšņu attālums starp asīm izveidotajai sporta grīdas konstrukcijai. Iegūtie rezultāti apkopoti un sniegti darba secinājumi. Inženierprojektā tiek projektēta ēka - saimniecības preču noliktava, birojs Jūrmalā, Viesītes ielā 4a. Projektējamās ēkas izmēri plānā ir 18 x 66 m, ēkas augstums 9,16 m. Ēka sastāv no vienstāva noliktavas daļas un divstāvu biroju daļas. Inženierprojektā tiek raksturoti ēkas arhitektoniskie, konstruktīvie un siltumtehniskie risinājumi un ugunsdrošības prasības. Inženiertehniskajā sadaļā tiek apskatīti būvobjekta inženierkomunikāciju risinājumi: elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, apkure un ventilācija. Tiek veikts ārsienu konstruktīvo variantu salīdzinājums, ņemot vērā ekonomisko un siltumtehnisko parametru vērtības. Projektā tiek veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana pēc atbilstošiem Eiropas standartiem tādiem elementiem kā dzelzsbetona kolonna, stabveida pamats, dzelzsbetona pārsegumu plātne, tiek veikts pamatu sēšanās aprēķins atbilstoši Latvijas būvnormatīviem. Inženierprojektā projektā tiek izstrādāta arī būvdarbu tehnoloijas daļa, kurā tiek aprakstīti galvenie būvdarbi, to organizācija un veikti nepieciešamie aprēķini. Tiek aprakstīti vides aizsardzības pasākumi, kā arī izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekts veidots datorrakstā latviešu valodā. Diplomprojekta apjoms: 164 lpp, 46attēli, 29 tabulas un 66 literatūras avoti. Grafiskā daļa izstrādāta ar datorprogrammu AutoCad 2010. Grafiskās daļas apjoms: 11 lapas A1 formātā. Diplomprojektam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Parketa seguma uz koka gulšņiem balstīta sporta grīda. Saimniecības preču noliktava, birojs Jūrmalā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Parquet sports flooring on wood sleeper system. Household goods warehouse, office in Jurmala.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2013 16:09:48