Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Līzinga pakalpojumu procesu pilnveidošana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Process Improvement in Leasing Service Industry of Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs J.Jakubāne
Recenzents SIA ”Argos” valdes pr-js, Mg.oec. V.Šatrevičs
Anotācija Beidzoties krīzes laikam, Latvijas iedzīvotājiem pakāpeniski stabilizējas materiālais stāvoklis un pieaug ienākumi, kam seko prasību pieaugums. Tāpat, pieaugot konkurencei, klientam rodas arvien vairāk iespēju izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, un viņš jebkurā laikā to var nomainīt. Pašlaik līzings ir pieejams gandrīz visos veikalos, kuriem savukārt ir noslēgti līgumi ar vairākiem līzinga pakalpojumu sniedzējiem kreditēšanas uzņēmumiem un bankām. Līzinga pakalpojumu noteikumi, kurus sniedz bankas, ir ļoti līdzīgi, tāpēc nereti tieši procesa sniegšanas process, nevis uzņēmuma reklāma vai cena, nosaka klienta izvēli. Tāpēc uzņēmumam ir jāplāno iekšējie procesi, lai sniegtu klientam maksimāli augstāko servisa līmeni, saglabājot darbības efektivitāti. Maģistra darba pētījuma problēma: pieaugot klientu labklājības līmenim, pieaug kopējais līzinga tirgus un uzņēmumi agresīvāk cīnās par tirgus daļu; veids kā paņemt tirgus daļu ir paaugstināt bankas konkurētspēju attiecībā pret konkurentiem. Pētījuma objekts ir Bigbank AS Latvijas filiāles līzinga nodaļa, pētījuma priekšmets ir līzinga pakalpojumu procesu pilnveidošanas iespējas pieaugošās konkurences apstākļos. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt līzinga pakalpojumu procesu pilnveidošanas projektu, paaugstinot bankas darbības efektivitāti un konkurētspēju. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, diplomdarbā ir veikti šādi uzdevumi: pamatojoties uz primāriem un sekundāriem datiem, veikt pētījumu par Latvijas banku nozari; izpētīt līzinga produkta tirgu un tā attīstības dinamiku Latvijā; veikt pētījumu par patērētāju uzvedību līzinga tirgū ar mērķi noskaidrot klientu individuālās vajadzības līzinga pakalpojumu sfērā; veikt Bigbank AS Latvijas filiāles darbības un finansiālā stāvokļa analīzi; pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt uzņēmuma līzinga pakalpojumu procesu pilnveidošanas projektu un veikt ekonomiskā efekta aprēķinu. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Analītiskajā darba daļā ir veikts banku nozares un līzinga tirgus pētījums, kā arī izpētīta klientu nozīme uzņēmējdarbībā. Lietišķajā pētījuma daļā ir aprakstīta klientu vajadzību hierarhija, noteikta līzinga pakalpojumu procesa īpatnības, kā arī ar anketēšanas palīdzību tika izpētītas klientu individuālās vajadzības un noteikta nepieciešamība pēc procesu pilnveidošanas. Projekta daļā tika veikta Bigbank AS analīze, un analizēti uzņēmuma līzinga pakalpojumu procesi, un vadoties pēc lietišķajā pētījuma daļā iegūtajiem pētījuma rezultātiem un no tiem izrietošiem secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi, kas ļaus pilnveidot līzinga pakalpojumu procesus uzņēmumā, kā arī, ir veikts pētījums izvirzīto priekšlikumu lietderības noteikšanai.
Atslēgas vārdi Līzings, klienti, procesu pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Leasing, clients, process improvement
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2013 16:43:02