Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi”
Nosaukums angļu valodā “Models for Financing External Trade Transactions”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Prakt.doc. A.Čevers
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autore ir Eva Surkule. Diplomdarba tēma ir “Ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi”. Darbā tiek izpētīti faktori, kas ietekmē ārējo tirdzniecības darījumu modeļu izvēli. Pētījuma ietvaros tika izveidoti ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi, akcentējot tajos risku un izmaksu grupas, katrā darījuma posmā un veikts to novērtējums. Diplomdarba pētījuma objekts ir ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi, pētījuma priekšmets ir ārējo tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļu piemērošanas iespējas un riski. Diplomdarbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir apskatītas starptautiskās tirdzniecības teorijas un ārējās tirdzniecības aktualitātes. Kā arī ārējās tirdzniecības populārākais darījuma veids - starptautiskie pirkuma – pārdevuma līgumi. Otrajā daļā tiek raksturoti ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļu būtība un darbība, modeļu piemērošanas specifikācija. Trešajā daļā tiek analizētas finansēšanas modeļu priekšrocības un trūkumi. Lai izpētītu, kādi riski un izmaksas uzņēmējiem jāņem vērā izvēloties norēķinu metodes tirdzniecības darījumos, tiek izveidoti ārējo tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi, kur katrā no to posmiem šie faktori tiek akcentēti. Diplomdarba apjoms ir 76lapas, izstrādāts latviešu valodā, un tas ietver 13 tabulas un 15 attēlus. Tika izmantoti 38 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi tirdzniecības finansēšanas instrumenti, ārējās tirdzniecības darījumi, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā tride finance instruments, external trade transactions, risks
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 07:03:25