Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for enhancing the marketing activities of a retail business"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts". Diplomprojekta mērķis: izstrādāt mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projektu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek veikta mazumtirdzniecības nozares analīze, aprakstīta uzņēmuma darbība, veikta uzņēmuma ārējās vides, finansiālās darbības, mārketinga darbības un SVID analīze. Analītiskajā daļā tiek noteikta uzņēmuma lielākā problēma un tās risināšanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļā tiek risināti priekšlikumi, kuri izvirzīti pirmajā daļā: pirmais - mārketinga komunikāciju pilnveidošana, otrais - atgriezeniskās saites uzturēšana, izmantojot aptaujas, trešais - darbinieku skaita palielināšana un apmācības iespējas. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota uzņēmuma klientu datu bāze un aprakstītas iespējas kā datu bāzes izveidošana sekmētu mārketinga aktivitātes. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti uzņēmuma darba vides riski un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Grafiskajā daļā apkopoti attēli, kuri izstrādāti diplomprojekta izveides laikā. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms: 72 lpp., kas ietver 33 attēlus, 25 tabulas un 5 formulas. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lapas. Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti, t.sk. interneta resursi, vispārējā literatūra, Latvijas valsts statistikas datu bāzes rādītāji, informācijas avoti par Latvijas Republikas likumdošanu un uzņēmuma nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for enhancing the marketing activities of a retail business
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 09:22:59