Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for increasing the competitiveness of a trading company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Darba nosaukums: Tirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Uzņēmums - SIA LEKON. Diplomprojekts satur piecas galvenās daļas. Analītiskajā daļā ir sniegta informācija par uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, aprakstīti uzņēmuma galvenie konkurenti un sniegts uzņēmuma raksturojums. Aprēķināti uzņēmuma finansiāli radītāji un sastādīta SVID analīze. Projekta aprēķinu daļa ir sniegtas noteikto problēmu risināšanas iespējas un mehānismi, ir piedāvāti 3 priekšlikumi SIA LEKON konkurētspējas paaugstināšanai- klientu atlaides sistēmas ieviešana, darbinieku motivācijas paaugstināšana, uzņēmuma apgrozījuma palielināšana atverot jaunu tirdzniecības vietu. Tehnoloģiskā daļā tiek veikta uzņēmuma datu bāzes izveidošana. Ir aprakstīta informācija par tehniskiem rīkiem un izmantojamo programmu. Darba un dabas aizsardzības daļa tika veltīta darba risku pakāpes novērtējumam un to samazināšanas pasākumu apraksts. Grafiskajā daļā tiek apkopotas tabulas un attēli, kuri tiks rādīti diplomprojekta aizstāvēšanā. Diplomprojekta apjoms ir 69 lapaspuses, un tas satur 26 tabulas, 26 attēlus, 24 izmantotās literatūras avotus. Diplomprojekts ir rakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi tirdzniecības uzņēmums, konkurētspēja, motivācija, sortiments, peļņa, rentabilitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial enterprise, competitiveness, motivation, range, yield, profitability.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 23:33:27