Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zona pilsētu centros” („Rindas ielas Ventspilī rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „The Zone of Maximum Allowed Speed of 30km/h in Urban Centers” („Reconstruction of Rindas Street in Ventspils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Asist. Z.Lazda
Recenzents inž. A.Šarpņicks
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) nosaukums ir Maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zona pilsētu centros. Rindas ielas Ventspilī rekonstrukcija. Tā kā ceļu satiksmes negadījumos visbiežāk cieš mazaizsargātie satiksmes dalībnieki un tas ir galvenais jaunu cilvēku bojāejas cēlonis, Eiropā un citur pasaulē aktuāla kļuvusi tendence pilsētu blīvāk apdzīvotajās daļās ieviest maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zonas. Nesen izveidotās politiskās platformas Eiropas Pilsoņu iniciatīva ietvaros radīta iniciatīva 30 km/h veidosim ielas apdzīvojamas, kuras mērķis ir līdz 2013.gada novembrim savākt vismaz miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstu no vismaz 7 tās dalībvalstīm, lai Eiropas Komisija izskatītu ideju par maksimālā ātruma ierobežojumu 30 km/h visās Eiropas Savienības pilsētās. Bakalaura darba mērķis ir apzināt maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zonu izveides nozīmi un analizēt 30 km/h zonu piemērošanu Ogres pilsētas blīvāk apdzīvotākajā daļā. Bakalaura darba uzdevums ir noskaidrot 30 km/h zonas ieviešanas kritērijus, izpētīt normatīvos dokumentus par noteiktā ātruma režīma zonu noteikšanu Latvijā, izvērtēt citu valstu labākās prakses piemērus maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zonu izveidei un veikt praktisku pētījumu 30 km/h zonas piemērošanai Ogres pilsētas centrālajā daļā. Bakalaura darbā ir apkopota citu valstu pieredze un sniegts redzējums par 30 km/h zonas ieviešanu Latvijas pilsētā Ogre. Inženierprojektā izstrādāts tehniskais projekts Ventspils pilsētas Rindas ielas rekonstrukcijai ar mērķi uzlabot ielas tehniskos parametrus, uzlabot satiksmes drošību, sašaurinot braucamo daļu un labiekārtojot gājējiem paredzēto satiksmes telpu. Darba kopējais apjoms ir 119 lapas, tai skaitā 33 tabulas, 1 grafiks, 1 shēma, 36 attēli, 35 izmantotās literatūras avoti un pielikums no 3 lapām.
Atslēgas vārdi zona 30, pilsētu centri, 30 km/h, maksimāli atļautais ātrums, Rindas ielas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā zone 30, urban centers, 30 km/h, maximum allowed speed, reconstruction of Rinda street
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 12:08:08