Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Risku novērtējums un darba vides pilnveidošana pārtikas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Risk Assessment and Improvement of the Working Environment in a Food Industry Undertaking
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. V.Urbāne
Recenzents Doc. I.Ezera
Anotācija Maģistra darba autors: Dagnija Bulāne Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Valentīna Urbāne, RTU asoc. prof. Dr. ķīm. Maģistra darba nosaukums: „Risku novērtējums un darba pilnveidošana pārtikas uzņēmumā”. „Risk Assessment and Improvement of the Working Environment in a Food Industry Undertaking”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 110 lapām. Maģistra darbs satur 34 tabulas, 25 zīmējumus un 5 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darbā bibliogrāfijas sarakstā ietverti 12 informācijas avoti un pētāmā uzņēmuma nepublicētie dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba izstrādes laikā pētāmajā dārzeņu, augļu un ogu pārstrādes uzņēmumā ir veikta Darba aizsardzības sistēmas izstrāde un sakārtošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jo līdz šim Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā praktiski nedarbojās, netika veikta. Ir veikts Darba vides riska (DVR) faktoru izvērtējums visiem uzņēmuma darbiniekiem, ieskaitot vadību, speciālistus. Vadoties pēc noteiktajiem darba vides riskiem (DVR) ir izvērtēts, ar kādiem atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) jānodrošina darbiniekus, sastādīts darbinieku saraksts personām, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt kaitīgie darba vides faktori, kā arī sastādīts Darba aizsardzības pasākumu plāns uzņēmumā. Lai demonstrētu Darba aizsardzības dokumentu izstrādi, maģistra darbā DVR faktoru izvērtējums, pasākumi, ir atspoguļoti amatiem: 1) šoferis/ ekspeditors un strādnieks/ strādniece, kuru skaits sastāda vairāk kā 50 % no uzņēmumā nodarbinātajiem. Darba vides risku kaitīgo faktoru mazināšana, novēršana uzņēmumā ir iespējama veicot tehnoloģisko iekārtu modernizāciju, ieviešot nepārtrauktas plūsmas tehnoloģiskos procesus, tā atbrīvojot ražošanā nodarbinātos strādniekus no fiziskās pārslodzes, būtiski samazinot roku darbu, samazinot paaugstināta mitruma rašanās vietas. Produkcijas noieta tirgus, sortiments paplašinās, produkciju ir sākts eksportēt uz Krieviju, tāpēc veicot tehnoloģisko iekārtu modernizāciju būtu iespējams palielināt saražotās produkcijas apjomus, samazināt enerģijas patēriņu, līdz ar to produktu pašizmaksu, produktu kvalitāti. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Bulāne D. „Risku novērtējums un darba vides pinveidošana pārtikas uzņēmumā”: Maģistra darbs/Darba vadītājs V. Urbāne – Datorsalikums– Rīga, 2013. – 110 lpp.
Atslēgas vārdi risku novērtēšana, pārtikas ražotne, pilnveidošana,
Atslēgas vārdi angļu valodā risk asessment, food industry, improvement
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 16:45:19