Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Komercbankas piedāvāto produktu virzīšana starptautiskajā tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Promotion of the Products Offered by a Commercial Bank in the International Market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. J.Komkova
Recenzents
Anotācija Diplomdarbs ir izstrādāts par tematu Komercbankas piedāvāto produktu virzīšana starptautiskajā tirgū. Darba autore ir Natālija Potaņina. Diplomdarba mērķis ir analizēt Latvijas komercbanku piedāvātos produktus nerezidentiem un, balstoties uz izvēlētās bankas piemēra, identificēt potenciālās to pārdošanas apjomu palielināšanas iespējas. Tiek analizēti tikai komercbanku piedāvātie produkti nerezidentiem - fiziskajām personām, galvenā uzmanība tiek pievērsta privātbaņķieru pakalpojumu paketē ietilpstošajiem produktiem. Darba temata izpētē tika izmantota vispārējā un speciālā literatūra, statistiskie dati, periodiskā literatūra, likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi, kā arī AS Citadele banka iekšējie informācijas avoti. Diplomdarbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā ir aplūkoti teorētiskie aspekti, kas ļauj izprast mārketinga nozīmi bankas darbībā, kā arī produktu virzīšanas procesu. Otrajā daļā autore pēta nerezidentu noguldījumu nozīmi Latvijā, piedāvātos pakalpojumus nerezidentiem fiziskām personām , kā arī aplūko bankas sektora galvenos darbības rādītājus laika posmā no 2006. līdz 2012. gadam. Trešajā daļā tiek aplūkoti individuālās apkalpošanas ietvaros piedāvātie produkti nerezidentiem un analizēta komercbanku konkurences ietekme, piedāvājot Latvijas uzturēšanās atļauju saņemšanu. Tika veikta SVID analīze, pielietots Portera piecu spēku modelis, kas palīdzēja noskaidrot AS Citadele banka esošo pozīciju tirgū un konkurences intensitāti, piedāvājot individuālās apkalpošanas produktus. Tika pielietotas BCG un GE produkta tirgus matricas, kas palīdzēja noteikt produkta pozīciju tirgū. Darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba apjoms 70 lapaspuses. Diplomdarba ir iekļauti 12 attēli un 5 tabulas, kopumā izmantotas 61 bibliogrāfiskās saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Produktu virzīšana, komercbankas, uzturēšanās atļauja
Atslēgas vārdi angļu valodā Promotion of the products, commercial banks, residence permit
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2013 23:51:36