Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Bīstamo ķīmisko kravu pārvadāšana tankkonteineros
Nosaukums angļu valodā Transportation of Hazardous Chemical Cargo in Tank Containers
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ļ.Kirillova, Dipl.inž., lektore
Recenzents VAS "LDZ" Rīgas Krasta satacijas prikšnieks
Anotācija ANOTĀCIJA Darba nosaukums: Bīstamo kravu pārvadāšana konteineros-cisternās. Darba autors: Andrejs Paučonoks. Darba zinātniskais vadītājs: Dipl.inž., lektore. Ļ.Kirillova Bakalaura darba pamatmērķis bija bīstamo ķīmisko kravu pārvadāšanas analīze konteineros-cisternās pa dzelzceļu. Šī mērķa sasniegšanai tika izvērtētas konteineru-cisternu tehniskās īpatnības, iekārtu drošība un minēto pārvadājumu organizēšanas principi. Darba izpildes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta konteineru-cisternu konstruktīvām priekšrocībām specifisko kravu pārvadāšanai, pārvadājumu drošībai, draudzībai videi. Kā arī apskatītas pārvadājumu konteineros-cisternās priekšrocības ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem. Bakalaura darba rezultātā tika veikti secinājumi par bīstamo kravu pārvadājumu konteineros-cisternās drošību, izdevību un pieejamību lielam kīmijas preču un izejvielu tirgotāju un pārstrādātāju segmentam. Bakalaura darba galvenais informācijas ieguves veids ir zinātniska literatūra, kā arī konteineru-cisternu tehniskie apraksti, dzelzceļu normatīvie akti, prakse uzņēmumā, kas veic bīstamo kravu pārvadājumus konteineros-cisternās pa dzelzceļu, izmantojot privāto ritošo sastāvu. Bakalaura darbs sastāv no ievada, pamatdaļas, kura ietver 5 nodaļas, un noslēguma. Darbs ir izklāstīts uz 69 lapām, ietver 5 nodaļas, 5 attēlus un 10 tabulas. Literatūras saraksts satur 19 literatūras avotus. Bakalaura darbs izpildīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Bīstamo kravu pārvadāšana konteineros cisternās
Atslēgas vārdi angļu valodā Transportation of Dangerous Cargo in Containers Tanks
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.02.2012 15:33:02