Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Raksturīgāko atribūtu izraudzīšanās un iegūšana studiju kursu salīdzināšanai
Nosaukums angļu valodā Selection and Extraction of Features for Comparing University Courses
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs I.Birzniece, LDI pētniece
Recenzents I. Andersone, LDI pētniece
Anotācija Bakalaura darbs ir saistīts ar studiju programmu kursu raksturīgāko atribūtu noteikšanu un salīdzināšanu. Tas ir aktuāli, piemēram, studentiem dodoties apmaiņas programmās, lai, ārvalstīs, apgūstot studiju programmu, iegūtos kredītpunktus varētu pārskaitīt uz savu studiju programmu. Tādēļ arī ir svarīgi pareizi izvēlēties atribūtus, kas visvairāk raksturo kursu, kā arī atribūtu salīdzināšanas iespējas, kuras varētu atvieglot daļēji automātiski risinājumi. Darbā ir aprakstīti un salīdzināti raksturīgākie 20 Eiropas valstu universitāšu studiju priekšmetu atribūti, izpētītas problēmas, ar kurām nākas saskarties ieejas datu sagatavošanā, izanalizētas raksturojošās pazīmes, kas ļautu veikt kursu daļēji automātisku salīdzināšanu. Noskaidroju, kurām universitātēm ir/nav šie atribūti, piemēram, studiju priekšmeta kods, skaidrojums; izpētīju, vai ir uzrādīti kredītpunkti par saturu un mācību ilgumu; izanalizēju, kāda informācija par kursu ir pieejama un kā tā tiek atspoguļota, noskaidroju, kādi ir sasniegtie mācību rezultāti un kredītpunktu skaits par studiju priekšmetu kursā; veidoju secinājumus par katru no raksturīgākajiem atribūtiem un to nozīmi, analizējot, kurš atribūts salīdzināšanas gaitā rada lielākās grūtības. Lai visu to pilnvērtīgi salīdzinātu. nepieciešamas eksperta zināšanas, tādēļ esmu novērtējis iegūtos rezultātus un izteicis savas domas, kas būtu noderīgas tālākiem pētījumiem šajā jomā. Darba pamattekstā ir 42 lappuses, 12 attēli, 3 tabulas, 11 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi studiju virzieni
Atslēgas vārdi angļu valodā fields of study
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 12:07:53