Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu izmantošana transporta izmaksu samazināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Use of small wind power plants for transport cost reduction"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs E.Kamoliņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba Mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu izmantošana transporta izmaksu samazināšanai autors ir Anatolijs Bižāns. Darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūta Elektrisko mašīnu un aparātu katedrā studiju programmas Enerģētika un elektrotehnika ietvaros. Darba mērķis ir noskaidrot vai Latvijā privātpersonai ir iespējams nodrošināt sevi ar elektroenerģiju izmantojot mazjaudas vēja enerģētiskās iekārtas un papildus izmantot šo enerģiju elektromobiļa uzlādei, rezultātā samazinot transporta izmaksas. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un literatūras saraksta. Pirmajā nodaļā ir apskatītas dažādu uzņēmumu tirgū piedāvātās vēja enerģētiskās iekārtas, aprakstītas to konstruktīvas īpatnības un tehniskie parametri, minēti dažādu tipu vēja iekārtu trūkumi un priekšrocības, kā arī apskatīta Latvijas vēja karte. Otrajā nodaļā ir izskaidrota elektromobiļa uzbūve, apskatīti dažādu uzņēmumu tirgū piedāvāti elektromobiļi un elektriskie motocikli, to tehniskie parametri, ka arī tika apskatīti daži mīti par elektriskajiem transportlīdzekļiem. Trešajā nodaļā ir apskatīti dažādi enerģijas akumulēšanas principi un iekārtas. Ceturtajā nodaļā ir veikti aprēķini vienas mājsaimniecības izmaksas ar izmantojamiem dažāda tipa transportlīdzekļiem, ar vēja enerģētisko iekārtu vai bez tās. Darbs sastāv no 59 lapaspusēm, darbā ir 17 tabulas, 24 attēli, ir izmantoti 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi VEI, Vēja enerģetiska iekārta, elektromobiļis, elektromotocikls, izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā wind power plants, EV, electric vehicle, electric motorcycle, costs
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 04:04:10